Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Problémové chování psů a koček očima účastníků semináře

  Z REDAKČNÍ POŠTY

Zpětná vazba je pro pořadatele vzdělávacích seminářů velmi důležitá, proto mají účastníci možnost vyjádřit se formou ankety k obsahu i navrhnout další témata, o která by měli zájem. Nejinak tomu bylo i v případě semináře, který se konal 14. března. Poněkud nižší účast, než bývá u seminářů pořádaných KVL obvyklé, nebyla způsobena malou atraktivitou tématu, ale spíše skutečností, že přednášející měli možnost prezentovat svoje sdělení na etologických seminářích, které zájemci o tuto problematiku navštěvují. Podle výsledků ankety byla naprostá většina kolegyň i kolegů spokojena s programem, organizací i možností doplnit si teoretické znalosti a využít je v praxi. Někomu sice chyběly stolečky pro občerstvení, někomu se zdály přednášky psychologa a chovatele koček José Panamy příliš teoretické a určené spíše pro chovatele koček, někomu chyběl algoritmus řešení problematiky chování psa i kočky a zásady terapie, někdo chtěl více koček, další více psů a hlavně kazuistiky, našli se i příznivci homeopatie. Jako téma dalších akcí pro semináře KVL se kromě témat jako kardiologie, problematika exotů či malých savců objevil požadavek na seminář o komunikaci a práci s klientem, především tím obtížným. A jsme u toho nejdůležitějšího, co vyžaduje řešení problémového chování mazlíčků, a to je schopnost komunikovat s klientem. Znalost algoritmu je nám málo platná v okamžiku, kdy klient nepochopí, co je třeba pro nápravu problému udělat. Z tohoto hlediska byl i exkurs do světa chovatelů koček zajímavý, protože kočka skutečně není malý pes a zrovna tak milovník koček představuje zvláštní kategorii klienta. Apozor, v českých domácnostech na nás číhá 1 600 000 koček! O tom, že je často nejednoduchá a na čas náročná komunikace i s majiteli psů, nás přesvědčily i příspěvky kolegů Setunského a Hany Žertové. Kazuistiky prezentované kolegyní sklidily největší ohlas a nezbývá, než se těšit na televizní projekt „Polepšovna mazlíčků“, ve kterém bude problémy s chováním konečně řešit odborník – veterinární lékař – nikoli samorostlý cvičitel, co tančí s vlky, jak jsme v poslední době byli často svědky. Držme kolegyni Žertové palce, aby měla šťastnou ruku při výběru případů, protože pro propagaci úlohy veterinárního lékaře jako odborníka na problémy se soužitím s mazlíčky odvádí ohromný kus práce.

 
MVDr. Katka Novozámská, CSc.