Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Proč volit

Proč volit

Je tomu už 16 let, co se poprvé sešla veterinární obec, aby zvolila první představenstvo KVL ČR. Lze říci, že nová doba vnesla do jednání při zakládání KVL ČR mnoho rozporuplných názorů. Jedním ze zakládajících členů byl Prof. MVDr. Zdeněk Věžník Dr. Sc. Byl zvolen prvním prezidentem. Jeho odborná i morální úroveň byla garantem nově vznikající Komory. Diskuze o komorových zákonech byla problematická a delegovaný právník

SVS nebyl představenstvu Komory v žádném případě oporou. Přesto se představenstvo se všemi problémy vyrovnalo. Základním úspěchem bylo uzákonění KVL ČR.

Pravdou je, že mnoho veterinárních lékařů povinnost být členem Komory zpochybňují. Existenci Komory lze posuzovat z mnoha pohledů. Najdeme zde pozitiva i negativa. Kvalita práce Komory a její společenské uznání záleží na dobrém výběru reprezentantů. Jejich morální profil, odborná erudice, uváženost, znalost cizích jazyků, to vše je nutným předpokladem dobré práce.

Při výběru kandidátů má OS nezastupitelnou funkci. Je na členech OS, kteří své zástupce dobře znají, aby zodpovědně vážili plusy a mínusy svých zástupců. Letošní volby budou již osmé. Za dobu své existence se KVL ČR usadila ve společnosti, ale i v evropských a světových strukturách. Za to patří dík všem, kteří se o to zasloužili. Když si odpovíme na otázku “proč volit”, tak právě proto, aby naše profesní organizace byla pevnou záštitou veterinární činnosti.

MVDr. Karel Mühlbauer