Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Profil kandidáta do orgánů KVL ČR

  Z ČINNOSTI KOMORY

Otázky položené kandidátům zněly:

1. Stručná charakteristika kandidáta   3. Jste spokojeni se současným fungováním Komory?
2. Proč kandidujete do orgánů KVL ČR?   4. Cíle, které chcete prosazovat v případě zvolení

MVDr. Jan Bernardy, Ph.D., 22.1.1957

Členem KVL od vzniku, 15 let soukromá praxe, převaha velká zvířata,
později spoluvlastník kliniky v Chrudimi. Nyní s uloženým osvědčením

Prezident CPVS

Odborný asistent Kliniky chorob prasat VFU

Člen představenstva od 2003

Spokojen s fungováním KVL: ano, s menšími výhradami

Co bych chtěl změnit: změnit komorovou legislativu ve smyslu větší akceschopnosti představenstva – snížení počtu členů představenstva na 5 – 6, ale současně s větším zapojením okresů do rozhodování (a tím vrátit smysl fungování okresních sdružení, případně vytvořit krajskou strukturu jako partnera či protiváhu státní veterinární správě), zapojení veterinářů do dozoru v chovech – welfare, epizootologie, zvýšit tak podíl příjmu od státu.

Dále si zasluhuje revizi vzdělávací systém, spolupráce s veterinární univerzitou a systematizace pracovišť – kliniky, pohotovostní služby, specializace atd., systém plateb – uvítal bych snížení poplatku rok či dva po absolutoriu univerzity. Co bych nechtěl změnit: svobodu povolání veterinárního lékaře, komorovou strukturu člen – okres – ústředí včetně povinnosti členství pro všechny soukromé veterinární lékaře a jejich zaměstnance.