Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Profil kandidátů do orgánů KVL ČR

  Z ČINNOSTI KOMORY

Otázky položené kandidátům zněly:

1. Stručná charakteristika kandidáta   3. Jste spokojeni se současným fungováním Komory?
2. Proč kandidujete do orgánů KVL ČR?   4. Cíle, které chcete prosazovat v případě zvolení


MVDr. Martina Načeradská, rozená Volfová

 

Narozena 10. ledna r. 1982 v Praze. V roce 2006 ukončila studia na VFU Brno, Fakulta veterinárního lékařství. V letech 2002 až 2006 se aktivně podílela na publikacích a projektech FRVŠ pro výuku v rámci předmětů etologie a poruchy chování zájmových zvířat. V letech 2004 až 2008 pracovala i pro redakci Acta veterinaria Brno. V letech 2003 – 2005 stáž ve Virologické laboratoři mikrobiologického ústavu FVL Brno, zakončená úspěšnou obhajobou diplomové práce v r. 2005. V letech 1997 až 2006 stáž ve veterinární ošetřovně Rybalkova 15, Praha 10. V letech 2004 až 2006 stáž ve veterinární nemocnici AA-Vet, Praha 10. V letech 2004 a 2005 pracovala jako veterinární asistentka na veterinární klinice Erika, Praha 7. V letech 2005 – 2006 absolvovala odborné stáže: v Záhřebu na Univerzitě veterinární medicíny se zaměřením na chirurgii a interní medicínu malých zvířat, v Záhřebu na soukromé veterinární klinice Zoe se zaměřením na malá zvířata, v Kodani na Královské veterinární a zemědělské univerzitě (The Royal Veterinary and Agricultural University) se zaměřením na malá zvířata, v Nizozemsku na Dutch Research Institute for Birds and Exotic Animals (NOIVBD) se zaměřením na cytologii a patomorfologické vyšetření exotických ptáků a plazů.

V letech 2006 až 2008 veterinářka OSVČ v rámci veterinární ošetřovny pro malá zvířata Rybalkova 15, Praha 10. Od roku 2008 samostatná veterinární praxe v ulici Krymská 23, Praha 10, veterinární praxe zaměřená na malá zvířata. Momentálně se věnuje hlavně problematice plemene basenji (hl. Fanconiho syndrom, publikace Veterinářství 1/2009 a v periodiku Tamtam, českého klubu basenji), terapii poruch chování včetně prevence (vlastní školka pro štěňata), medicíně koček a podpoře útulku pro kočky paní Šeberové v Praze-Bohnicích. Mluví plynně anglicky a německy. Vlastní řidičský průkaz skupiny A, B. Koníčky jsou cestování, fotografování, klasický tanec, wing-tsun a vlastní kočky.

Odpovědi na otázky:

2) Chtěla bych přispět ke zlepšení kvality veterinární péče v ČR.

3) Se současným fungováním KVL jsem spokojená.

4) Mým cílem je zvířatům pomáhat a léčit, proto jsem se stala i členkou ČAVLMZ a jezdím na semináře ČAVLMZ, KVL, a pokud to finance dovolí, tak i do zahraničí (např. Varšava 2009, Kočka není malý pes).

(autor foto: pan Malina)

MVDr. Katka Novozámská, CSc.

 

Věnuji se malým zvířatům a jsem letitá členka představenstva KVL. Patřím ke generaci, která zažila na vlastní kůži přechod od státní do privátní sféry. Proto od KVL neočekávám, že zavede ráj na Zemi, stanoví kritéria pro etiku a morálku, ale že ohlídá pro naši tak různorodou profesní skupinu to nejpodstatnější – SVOBODU při výkonu svobodného povolání. Svobodu volit léčebný postup s ohledem na konkrétní situaci zvířete i klienta a nikoli se pouze řídit standardizovanými postupy, po jejichž vytváření někteří volají, aniž by si uvědomovali, že je nelze uplatnit v každé situaci. Nechci ani ceníky, ani povinné bodově hodnocené vzdělávání, protože ten, kdo je sebedbalý, má řadu možností, jak si informace doplnit. Nechci hujerské rozpracování tezí z Bruselu, to raději ponechme státní správě.

Odtud moje odpověď na otázku, zda jsem spokojená se současným fungováním Komory. Ano. Ano! ANO!!! „Je lepší mít malý kruh svobody kolem sebe než velký v nose.“ (James Thurber, 1988). A doufám, že volby do KVL nebudou kopírovat naši politickou scénu, kde vítězí na plné čáře populisté a psychicky narušení jedinci.

MVDr. Petr Matušina

 

Svým datem narození v roce 1954 patřím již k těm starším. V revizní komisi, představenstvu, ale i v okresním sdružení pracuji od samého začátku a většina členů KVL ČR mne buď zná osobně, nebo alespoň z doslechu. Ve své veterinární praxi jsem postupně přešel od velkých zvířat k malým. Kandiduji do revizní komise abych, jak jsem již mnohokrát napsal, uvolnil místo v představenstvu a dal šanci mladším kolegům, nicméně chci i nadále být aktivním členem KVL ČR. Kandiduji i proto, že nejsem úplně spokojen se současným fungováním Komory a věřím, že mé členství v revizní komisi může napomoct k potřebné změně. Pokud budu zvolen, mým hlavním cílem bude i nadále úsilí o dodržování předpisů a o včasné sledování vznikající legislativy s možností lobbovat o její změny ve prospěch stále více utlačovaného veterinárního stavu.