Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Propagace by neměla být nepravdivá

Propagace by neměla být nepravdivá

Přísloví praví…
Kdo sní zjara pupen jívy,
nebude z ničeho divý.
A chce-li být k tomu zdravý,
musí být i trochu hravý…

smutné, když se ke čtenáři dostanou tak zavádějící informace, jaké byly uveřejněny 12. 9. v komerční příloze jinak velmi seriózních Hospodářských novin.

Snad stačí zacitovat z rozhovoru s nutriční poradkyní v článku „Lepší je jídlo bez chemikálií, antibiotik a hormonů“ tuto větu: „A k tomu vezměte v úvahu, jak negativně působí na náš organismus antibiotika a růstové hormony používané v konvenční produkci živočišné výroby“. Rozhovor propaguje biovýrobky, proč ne, jistě na trh patří a jejich kvalita je nesporná, ale propagovat je takto?

Státní veterinární správa ČR stále opakuje a i nyní může potvrdit, že se „v konvenční produkci živočišné výroby“ nesmějí do krmiv hospodářským zvířatům dodávat ani antibiotika, ani hormony. Antibiotika se smějí používat jen k léčení a před porážkou se musejí v ochranné lhůtě vysadit. O zdravotní nezávadnosti produkce se přesvědčují orgány státního veterinárního dozoru mimo jiné i na základě Plánu monitoringu cizorodých látek. S výsledky monitoringu se může každý zájemce seznámit na webových stránkách www.svscr.cz, kde je k dispozici publikace s názvem Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami, situace v roce 2007.

Josef Duben,
tiskový mluvčí SVS ČR
Další informace na www.svscr.cz.