Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Prospektivní studie Felinního alimentárního lymfomu

  Časopis Zvěrokruh 9/2016
     Společenská rubrika

Vážení kolegové,

Rádi bysme Vás informovali o prospektivní studii Felinního alimentárního lymfomu probíhající na Veterinární univerzitě ve Vídni. Předpokládaná doba trvání studie je 5 let. Onkologické oddělení Vetmeduni Vienna Vás tímto žádá o spolupráci.

V námi prováděné studii se provádí operativní odstranění tumoru s následnou histopatologickou diagnostikou dle WHO klasifikace lymfomu. Současně je provedena typizace pomocí průtokové cytometrie a klonality. Poté je pacient léčen polychemoterapií a konsolidační radioterapií. Terapie je od začátku plánována tak, aby byla zaručena co nejvyšší kvalita života.

Cílem studie je definovat prognózu a následně definovat optimální terapii jednotlivých morfologických typů alimentárního lymfomu koček.

Vstupní kritéria:

Potvrzený alimentární lymfom (Lymfom trávicího aparátu +/- mezenteriálních mízních uzlin). Veškerá vstupní diagnostika může být provedena u soukromého vet.lékaře (krevní testy, staging, cytologie, klonalita, histopatologie).

Vylučující kritéria:

– Nodální lymfom, další formy extranodálního lymfomu (nazální, mediastinální, spinální, renální)
– Současně se vyskytující jiná neoplazie (karcinom mléčné žlázy, fibrosarkom, plicní karcinom)
– Pacient neschopný anestézie

Jaké jsou přednosti studie pro majitele a pacienta?

Studie nabízí bezplatnou terapii na úrovni v současnosti nejlepší dostupné veterinární péče pro pacienty s felinním alimentárním lymfomem. Studie pokrývá náklady na pravidelný restaging Pacientům je dále bezplatně v rámci studie nabídnuta chirurgická terapie, chemoterapie a konsolidační radioterapie. Vstupní diagnostické vyšetření u soukromého veterinárního lékaře si hradí majitel sám.

Jaké jsou přednosti studie pro mne jako soukromého veterinárního lékaře?

Veterinární lékař profituje z plně provedené předterapeutické diagnostiky pacienta na svém pracovišti s možnou oficiální spoluprácí s Veterinární univerzitou ve Vídni, která představuje vedoucí středoevropské pracoviště z pohledu veterinární a komplementární onkologie. Veškerá terapie a restaging je plně hrazen a prováděn na Vetmeduni Vienna.

Těšíme se na Vaši spoluúčast!

Priv.Doz. Dr.med.vet. Birgitt Wolfesberger, MVDr. Ondřej Škor, Prof. Dr.med.vet. Miriam Kleiter DACVR-RO, DECVIM-CA

Partner pro Českou Republiku/Slovensko:
MVDr. Ondřej Škor
E-Mail: Ondrej.Skor@vetmeduni.ac.at
Telefon: 01/25077/6541