Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Protokol návrhové komise – přijatá usnesení

Protokol návrhové komise – přijatá usnesení

Sněm schvaluje:

– mandátovou komisi ve složení: Dr. Borkovec, Dr. Novozámská, Dr. Hodina,
– návrhovou komisi ve složení: Dr. Matušinová, Dr. Karešová, Dr. Hošek,
– zapisovatele průběhu jednání (Dr. Klimeš) a ověřovatele zápisu (Mgr. Rexa, Dr. Mráček),
– zprávu prezidenta,
– zprávu čestné rady,
– zprávu revizní komise,
– zprávu ekonomické komise představenstva,
– zprávu ostatních pracovních komisí představenstva,
– účetní uzávěrku za rok 2007,
– návrh rozpočtu na rok 2009,
– návrh Dr. Snášila na změnu vnitřních předpisů o posuzování DKK, DLK,
– návrh Dr. Ekra na změnu vnitřních předpisů o posuzování DKK, DLK,
– návrh Dr. Grejcara na změnu profesního řádu,
– návrh Dr. Rychlíka na změnu termínu pořádání sněmu komory.

Sněm neschválil:

– návrh Dr. Mráčka na změnu vydávání časopisu.

Sněm:

– bere na vědomí výsledky auditu hospodaření v roce 2007,
– doplňuje hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2009 do jednacího programu sněmu,
– nebude hlasovat o návrhu na změnu systému placení členských příspěvků.

Návrhová komise