Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Protokol návrhové komise

  Z ČINNOSTI KOMORY

XVIII. sněm Komory veterinárních lékařů České republiky, 12. 9. 2009, Hotel Dvořák, Tábor

PŘIJATÁ USNESENÍ

Sněm schvaluje:

– mandátovou komisi ve složení: Dr. Frkal, Dr. Opršal, Dr. Gross
– návrhovou komisi ve složení: Dr. Karešová, Dr. Široký, Dr. Borkovec
– zapisovatele průběhu jednání: Dr. Klimeš a ověřovatele zápisu Dr. Andreas, Dr. Mráček
– zprávu prezidenta
– zprávu revizní komise
– zprávu čestné rady
– účetní závěrku za rok 2008
– zprávu představenstva přednesenou předsedy jednotlivých pracovních komisí (mediální, legislativní, vzdělávací, zahraniční)
– právoplatnost voleb do orgánu Komory
– volební komisi ve složení: Dr. Opršal, Dr. Vítek, Dr. Mühlbauer, Dr. Haas, Dr. Umlášek
– návrh rozpočtu na rok 2010
– návrh na změnu organizačního a jednacího řádu
– návrh na změnu profesního řádu
– návrh na změnu hodinové sazby za ztrátu času
– uzavření interní části webových stránek pro veřejnost

Sněm:

– doplnil jednací program o bod – snížení členských příspěvků pro seniory

– ukončil diskusi k bodu programu zpráva volební komise o organizaci a průběhu korespondenčních voleb do orgánu Komory

– zavazuje představenstvo a komisi pro DKK, DLK, aby na mezinárodních jednáních a u mezinárodních organizací prosazovali zrovnoprávnění

– využití klasické (chemické) RTG techniky v podobě RTG filmu a digitální formy v podobě DICOM souboru na DVD při posuzování DKK a DLK a v návaznosti na přijetí na mezinárodní úrovni inkorporovat tuto skutečnost do legislativy KVL ČR

– bere na vědomí diskusní příspěvek ohledně otázek tzv. trojdohod a nutnosti zpracování na MZe nezávislého právního rozboru v této věci v co nejkratší možné době

– bere na vědomí výsledky voleb do orgánů Komory

Sněm neschválil:

– iniciativní návrh Dr. Hrdličky na změnu řádu pro udělování osvědčení
– iniciativní návrh Dr. Hrdličky na změnu profesního řádu
– iniciativní návrh Dr. Matušiny na změnu organizačního a jednacího řádu
– návrh na snížení členských příspěvků pro členy KVL ČR nad 70 let
– návrh na snížení členských příspěvků pro členy KVL ČR nad 75 let

 
Návrhová komise