Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

První pozitivní případ katarální horečky ovcí (bluetongue) v ČR

První pozitivní případ katarální horečky ovcí (bluetongue) v ČR

Na základě prvního pozitivního případu katarální horečky ovcí (bluetongue) sérotypu 8 v ČR v hospodářství reg. číslo CZ 41000487, SPOZEM Nový Kostel, s. r. o, Nový Kostel čp. 201, 351 24 Skalná (se souřadnicemi: 50o12´59´´N, 12o 26´32´´E), zjištěného testem ELISA na protilátky proti antigenu BTV v SVÚ Praha a dne 27. 11. 2007 potvrzeného metodou PCR v NRL pro katarální horečku ovcí SVÚ Jihlava, vydá Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj

mimořádná veterinární opatření, která stanoví požadavky na ohnisko včetně 20km pásma.

Krajské veterinární správy vydají na dotčeném území České republiky (viz Příloha č. 1) mimořádná veterinární opatření pro ochranné pásmo = uzavřené pásmo.

V rámci mimořádných veterinárních opatření musí být vyřešeno:

A. Přemísťování zvířat v rámci uzavřeného pásma v souladu s čl. 7, nařízení Komise (ES) 1266/2007:

a/ přemísťování zvířat mezi chovateli v rámci kraje,

b/ přemísťování zvířat na jatky v rámci kraje,

c/ přemísťování zvířat mezi chovateli v rámci pásma mimo kraj,

d/ přemísťování zvířat na jatky v rámci pásma mimo kraj, s tím, že zvířata musí být v den přepravy vyšetřena soukromým veterinárním lékařem.

B. V rámci výjimky ze zákazu přemísťování zvířat z uzavřeného pásma podle čl. 8 nařízení Komise (ES) 1266/2007 musí být vyřešeno:

a/ přemísťování zvířat z pásma k dalšímu chovu v rámci ČR, ostatních členských států EU a třetích zemí,

b/ přemísťování zvířat na jatky v rámci ČR, ostatních členských států EU a třetích zemí,

c/ přemísťování zvířat v ostatních případech, např. svodů zvířat, s tím, že zvířata musí splňovat podmínky uvedené v příloze III. bodu 3 nebo 4 a čl. 9 (odkaz na čl. 2, písm. f/, bod i) nařízení).

C. Tranzit zvířat podle čl. 2, písm. f/, bodu ii) nebo bodu iii), nařízení Komise (1266/2007) je umožněn na základě splnění požadavků uvedených v čl. 9 nařízení.

D. V rámci výjimky ze zákazu přemísťování spermatu, embryí a vajíček z hospodářství, inseminačních stanic a bank spermatu z uzavřeného pásma podle čl. 8 nařízení Komise (ES) 1266/2007 musí být stanoven rozsah nezbytných zdravotních zkoušek podle přílohy č. III nařízení Komise (ES) 1266/2007 vydáním individuálních mimořádných veterinárních opatření.

MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel SVS ČR