Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Putovní podzimní seminář aneb „Létající cirkus“ na cestách

  PRO PRAXI

Jan Doležal, Euro PR

Chtělo by to častěji, znělo téměř unisono

Po několika letech se představenstvo Komory rozhodlo znovu uspořádat seriál podzimních seminářů. I letos proběhly tyto semináře v pěti krajích tak, aby kolegy stálo minimální úsilí se jich zúčastnit. Po seminářích v Českých Budějovicích, Plzni a Hradci Králové pokračoval seriál v Brně a 12. listopadu skončí v Opavě.

Myslím, že ti z vás, kteří se některého semináře zúčastnili, rozhodně nemuseli litovat. Témata přednášek i jména přednášejících garantovala, že o ztracený čas rozhodně nepůjde.

Kromě prezidenta KVL ČR MVDr. Ondřeje Rychlíka, který informoval o aktuálním komorovém dění, včetně přípravy nových voleb, přednášel i MVDr. Jan Bernardy. Jeho přednáška o přístupu EU k welfare a rozumnému předepisování antibiotik má vždy velký ohlas.

Dlouhou a bouřlivou diskuzi vždy vyvolají informace o aktuálních otázkách veterinární legislativy. Letos se o ně za legislativní komisi představenstva KVL podělili MVDr. Pavel Raška a MVDr. Karel Daniel.

Úspěch měly i přednášky hostů MVDr. Jiřího Bureše ze Státního ústavu pro kontrolu veterinárních léčiv a MVDr. Jana Bažanta ze Státní veterinární správy. Semináře úspěšně moderoval MVDr. Lubomír Hošek. Účast na těchto seminářích je pro členy Komory pochopitelně zdarma.

Letošní „Létající cirkus“ tedy končí. Věřím, že s tím dalším se setkáme po kratší odmlce. Ten předchozí totiž proběhl v roce 2006.

… České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň, Brno a Opava. Pět stanic letošního “Létajícího cirkusu”

 
jan.dolezal@europr.cz