Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Putovní seminář v plzeňské kotlině

  Časopis Zvěrokruh 4/2019
     Informace - zprávy - výzvy


Leoš Grejcar

V Plzni to mezi veterináři žije

Pestrý program plzeňského putovního komorového semináře zahájila naše sličná komorová ekonomka Edita Jelínkoví Hrdličková. Ve své krátké a informacemi nabité přednášce nás stručně seznámila s tím, na co si dát pozor při vyplňování daňového přiznání, jaké změny nám přinesl obávaný „daňový balíček 2019“ a jak máme na svých pracovištích rozlišovat daňové a nedaňové náklady. Stálicí byla i diskuse na oblíbené téma elektronická evidence tržeb.


Guru veterinárního managementu a překladatelství Radek Kašpar mi ve své přínosné přednášce s názvem: „Co odhalily utajené návštěvy českých veterinárních praxí“ otevřel oči. Proto jsem následující víkend ve své pidi ordinaci zlepšoval image svého pracoviště. Stačilo jenom umýt okna a ihned bylo v ordinaci útulněji.

Dalším přednášejícím byl kolega Ondřej Rychlík, jenž nám ve své fundované přednášce poradil, jak si říci o peníze. S ohledem na několikaleté působení v kategorii:

 


veterinární OSVČ jsem se po této přednášce ujistil, že to, co dělám, dělám dobře a tato činnost mě baví a naplňuje smysluplností.

Poslední odbornou přednáškou byly aktuality týkající se radiační ochrany, se kterými nás seznámil kolega Pavel Černý. Program putovního semináře byl pro mě velice přínosný. Trochu mě mrzí slabá účast našich kolegů. Postrádal jsem mladé, optimismem a entuziasmem naplněné tváře nastupující generace. Plně chápu jejich chování, neboť virtuální svět jim poskytuje kýžené informace on-line. Já osobně více preferuji osobní setkání a příjemné posezení u dobrého jídla a poživatin různého charakteru. Proto jsme naše komorové setkání pojali jako gurmánský zážitek.


PO TÉTO PŘEDNÁŠCE JSEM SE UJISTIL, ŽE TO, CO DĚLÁM, DĚLÁM DOBŘE

Po ukončení odborné části jsme se přesunuli do restaurace a přilehlého salónku, kde pro nás bylo připraveno excelentní menu. Jako předkrm jsme tradičně zvolili hovězí tatarák, který byl připraven z českého býka. Jeho původ jsem osobně kontroloval a splňoval náročné požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1760/2000 o systému identifikace a evidence skotu a označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa. Vítězem byl samozřejmě stejk z lososa s bylinkovou bagetkou. Na posledním místě se k mému úžasu umístila svíčková z vepřové panenky.

S ohledem na pokročilou dobu byl program naší besídky stručný. Ing. Petr Husník, zástupce fi rmy BEZPO, nám představil svoji fi rmu, se kterou bychom rádi vyřešili povinnosti týkající se problematiky bezpečnosti práce: Naše vize je taková, že bychom při jednáních našeho sdružení pozvali zástupce této fi rmy, který nás zasvětí do dané problematiky a současně nás proškolí jako akreditovaná společnost. V průběhu jednání nás pan Konšel z firmy RUMAKO proškolil o škodlivosti požívání alkoholických nápojů spojeným s degustací rychlé univerzální medicíny.

Konec našeho jednání se posunul až na druhou hodinu ranní, kdy jsem s pocitem zadostiučinění opouštěl prostory malebného salónku hotelu Il Fish. Dovoluji si proto poděkovat všem, kteří se svojí činností a aktivitou zasloužili o zdárný průběh příjemného setkání.

Leoš Grejcar
Veterinární Václav Matěj Kramerius