Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Reakce čtenářů

  Informace – zprávy – výzvy

Zvěrokruh,
Vážená redakce

závěrečný list spisku vesnického kováře z 19. století Překlad:
Dvacátý únor byl ten šťastný den, ve kterém já závady, jež příliš přerostlé kopyto způsobily, posoudit měl, zda k (pod)kování jsem přispěti mohl. Talafous Vojtěch z Myšence 1837

 

Reaguji na váš článek v čísle 10/2011, pojednávající o zakladateli moderní veterinární chirurgie a ortopedie prof. MVDr. Emanuela Krále.

Z tohoto článku je zřejmé, jak velký odborný úsek na tomto poli vykonal profesor Král a jeho následovníci. Svědčí o tom i obrázek titulů některých učebnic z chirurgie, ortopedie a podkovářství.

O tom, že s podobnými problémy nemocí koní, zejména se zaměřením na léčbu nemocných kopyt, se zabývali již podkováři ještě před veterinárními školami a univerzitami v minulých stoletích, svědčí zachovaný závěrečný list spisku na obr. 1 venkovského kováře a podkováře, našeho pra, pra, pra, …dědečka, žijícího a praktikujícího kovářství a podkovářství již koncem osmnáctého století v Myšenci u Talinského rybníka. Z překladu jeho závěru vyplývají získané zkušenosti při ošetřování a kování nemocného (přerostlého) kopyta. Uchoval se jen poslední list sepsaný vlastnoručně, švabachem.

Ze zkušeností se také dovídáme, že kulhání koně může vzniknout i v krátkém čase po novém okování, kdy některý z osmi podkováků, připevňující podkovu ke kopytu, je blízko živé tkáně v tenké stěně rohovinové schránky kopyta.

Při namáhavém tahání se místo otlačí a kůň vlivem bolesti při došlapu začne kulhat. Stačilo přijet zpět k podkováři, který lehkým poklepem na jednotlivé hlavy podkováků odhalí cuknutím nohy původce, hřeb vytáhne a je po kulhání.

Z uvedeného je zřejmé, že k řemeslu kovářskému kromě běžných kovářských prací, jako zhotovování sekyr, motyk, pluhů pro místní půdu, sestavení a okování nového vozu, žebřiňáku, bryčky či kočáru, kování koní, tažných volů, krav a jiných, se žhavým železem souvisejících výrobků a prací, dnes již obecně zahrnutých pod obor umělecké kovářství, patřilo kdysi i trhání bolavých zubů lidem, vlastnoručně kovanými kleštěmi (obr. 2).

 

… ručně kované kleště na trhání zubů

 
MVDr. Monika Zemanová – Talafousová