Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Reakce na příspěvek kolegy Zelinky

  Z REDAKČNÍ POŠTY

Že by nová hra Járy Cimrmana? Aneb pasy a čipy

Vážení kolegové a kolegyně, dlouho jsem váhal, zda vůbec reagovat na příspěvek kolegy Zelinky. Opakovaně jsem si přečetl svůj text k dané věci otištěný ve Zvěrokruhu, poprosil jsem některé kolegy v naší nemocnici, aby učinili totéž a ještě jsem požádal dvě osoby mimo obor. Všem se zdál více méně srozumitelný. Ale třeba mně jen všichni chtěli udělat radost. Zkusím se vyhnout všem invektivám a ačkoliv je příspěvek kolegy Zelinky poněkud specifickým literárním útvarem, pokusím se vytáhnout z něj podstatná tvrzení a polemizovat pouze s nimi.

Dr. Zelinka píše: „Jestliže stát svěřil Komoře správní agendu, nechápu, proč by Úřad pro hospodářskou soutěž měl Komoru napadnout za to, že si za to nechá zaplatit, to by musel napadnout i všechny magistráty a městské úřady za kartelovou dohodu při vybírání poplatků za registraci SPZ.“

 

Nejsem pracovníkem ÚOHS, nicméně ve věci registrace petpasů (dále jen PP) a registrace čipů jeho postoj chápu, plně respektuji a souhlasím s ním. ÚOHS Komoru nenapadne za to, že si nechává za registraci PP zaplatit. To je naprosto v pořádku. ÚOHS by zahájil vůči Komoře správní řízení, pokud by využila (ÚOHS zásadně používá slovo „zneužila“) některé pravomoci, které jí dává zákon (registraci PP) k obchodním aktivitám jako konkurenční výhodu v tržní soutěži, např. registraci čipů. Samozřejmě si nemůže Komora nechat zaplatit kolik si řekne. Magistráty a městské úřady si také nemohou nechat zaplatit za registraci SPZ libovolnou částku. Cena nemůže být smluvní, neboť se jedná o správní akt a ne o službu na trhu. Koupí-li si Dr. Zelinka automobil, nemá možnost si vybrat u koho bude mít SPZ (dnes RZ) registrovanou. Také chovatel, potřebuje- li PP nemá možnost si vybrat kde bude PP registrovaný. Registrovaný bude u Komory! Chce-li však chovatel registrovat své čipované zvíře v nějakém registru, může si vybrat a cena za registraci je smluvní.

Kolega Zelinka také píše: „Také nechápu, proč jsme se tak velkodušně vzdali možnosti vést centrální registr zájmových zvířat, přineslo by to peníze do pokladny, které tam musíme každoročně „v potu tváře“ s krvácejícím srdcem vkládat.“

Komora může vést registrů kolik chce. A nesebereme-li někomu již chráněný název, můžeme si registr nazvat jak chceme. Třeba „centrální“! Nemůžeme však nikomu bránit, aby si nezaložil registr vlastní, konkurenční. Bohužel i veškeré empirické zkušenosti z minula ukázaly, že jakákoliv podnikatelská činnost Komory, dopadla špatně a zbyly po ní jen dluhy. Jsem zásadně proti podnikání Komory! Podnikatelé jsme my, členové. Podnikám svobodně a dám- -li se s někým dohromady, pak je to také mé svobodné rozhodnutí. S Dr. Zelinkou bych sám ze svého rozhodnutí nepodnikal, s povinným členstvím v Komoře, bude-li tato podnikat, bychom se de facto spolupodnikateli stali. Těžko si umím představit jiný výsledek než dluhy a krach. Kolega Zelinka jaksi vyčítá, že jsme „připustili vytvoření několika komerčních databází čipů“. Škoda, že nenapsal jak by se dalo takovému vytvoření zabránit. Jestliže je databáze čipů službou chovatelům, nemůže si přece Komora dělat monopolní nárok na tuto službu. Vedení databáze zajisté odbornou veterinární činností není a takovou službu může nabídnout každý. Zdá-li se kolegovi Zelinkovi vést registr čipovaných psů jako dobrý podnikatelský nápad, nikdo mu nebrání, aby jej uskutečnil. Je to možná hořká pilulka, ale kolega Zelinka si třeba ani neuvědomuje, že Komora nikdy žádný registr čipů nevedla! Komora pouze zprostředkovávala jednomu z hráčů na trhu data pro jeho registr. S novou zákonnou úpravou to už dělat nemůže, neboť díky kompetenci v registraci PP by tím narušovala hospodářskou soutěž. Panu kolegovi Zelinkovi by se třeba také nelíbilo, kdyby registrátor RZ jeho auta spolupracoval s nějakou STK tak, že by jí přímo posílal zájemce o technickou prohlídku.

 
MVDr. Ondřej Rychlík