Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Reakce na úvodník ve Zvěrokruhu VIII – 2012

  Informace – zprávy – výzvy

Jiří Henych

Pravidel, vyhlášek a zákonů je dost. Jen to jejich dodržování a vymahatelnost…

…čuník někdy trpí jako zvíře

 

Vážení, stesky nad stále se zvětšující samostatností chovatelů nejsou na místě. Ryba smrdí od hlavy. V případě české veteriny smrdí již celá desetiletí naše alma mater, značný pach stejného odéru se line i ze SVS ČR.

Cílem farmaceutických fi rem je prodat co nejvíc svých přípravků a je dokázáno, že léků, které má chovatel volně k dispozici, je mnohonásobně větší spotřeba, než léků jen na lékařský předpis. Chovatelé budou používat stále víc antibiotik sami a stále méně si volat veterináře, pokud jim v tom někdo nezabrání.

Soukromý veterinář je osoba zainteresovaná, nemůže na systém nadávat, protože má z léků na předpis profi t největší. Jediný, kdo z moci úřední konat může a má, je SVS ČR.

Důvod, proč by měl státní veterinář zvednout zadeček z vyhřáté kanceláře, může být jen a pouze formulář.

Onen formulář byl objeven v Anglii před více než sto lety, dal základ vzniku deskriptivní epidemiologie. A tady jsme u příčiny problémů: VFU v Brně nevyučuje epidemiologii. Pokud by tak dělala, pak by sledovala každoroční statistiky morbidity, natality a mortality v chovu, v kraji, ve státě.

V mnoha zemích se základní epidemiologické ukazatele sledují u hospodářských zvířat dlouhá desetiletí, dávají úředníkům do rukou argumenty, proč chovy se zvýšenou úmrtností kontrolovat. Pokud někomu hyne víc zvířat, než je obvyklé, musí se najít příčiny, odstranit, chov se musí napravit, jinak bude sankcionován. Příčinou mohou být nemoci, neodborné zacházení se zvířaty, že neléčí či léčí chybně, chová dobytek v nevyhovujících podmínkách.

Proč necháme chovatele píchat do zvířat, co je napadne? A proč je to vůbec napadne?

Sledovat mortalitu je přitom tak snadné! Existuje registr zvířat, vypočítat z něj procento mrtvých umí i žáček s kalkulačkou, natož statistici. Obdobně lze z registru vypočítat i natalitu (procento narozených).

Tak proč to neděláme?

Proč necháme chovatele píchat do zvířat, co je napadne? A proč je to vůbec napadne? Možná proto, že epizootologové zprofanovali pověst českých veterinářů už tak, že se je dnes chovatel bojí zavolat. Co kdyby objevil IBR? PTB? Co když mu vyjde pozitivní tuberkulinace? Co kdyby přivedl chovatele svými předpotopními ozdravnými programy k bankrotu? Jo kdyby to byli epidemiologové, neprováděli by tuberkulinaci, protože by něco tušili o validitě testů, věděli by, že ozdravný program musí být ziskový, jinak se zavést nesmí.

A proč nekoná KVL? Neslyší, nevidí, sama se odměňuje i chválí.

Ryba smrdí od hlavy. Když ji necháme smrdět dál, můžeme pověsit gumáky na hřebík a odebrat se do propadliště dějin. Pardon, do ošetřoven kočiček a pejsků.

 
Reakce na úvodník Luboše Borkovce ze zvěrokruhu 8/2012

Adresa autora:
MVDr. Jiří Henych,
Velká Kraš 110
790 58
č. KVL: 97
Tel. 602 936 770