Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Recenze

  Společenská rubrika

Miroslav Svoboda

VETERINÁRNÍ MEDICÍNA PO KAPKÁCH

ANEB

PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA VETERINÁŘE

A VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE

 

Odstraňte z dosahu dětí a mládeže do 18 let, zejména v čase volby budoucího povolání! I tak je dost zájemců o studium veterinární medicíny. Kniha vzpomínek a úvah z oboru, která osloví všechny, kteří podobně jako autor „chtějí pomáhat zvířatům na jejich nelehké cestě“ souputníků člověka.

Jan Bernardy,
prezident KVL

Autor beletristickým způsobem zpracoval své zážitky z období studia na veterinární fakultě a poté zážitky ze svého profesního působení z vojny i ze svého na veterirní fakultě na pozici asistenta. Kniha je psaná v lehkém tónu s vtipným nadhledem nad každodenní realitou veterinárního lékaře malých zvířat. Postupně ubývá historek z veterinární praxe a ke konci knihy se lehký tón a vtip pozvolna ztrácí. Profesoři a učitelé fakulty mají zachována pravá jména. Kniha je doplněna vynikajícími obrázky Miroslava Pavlíčka.

Knihu doporučuji těm, kteří si chtějí zavzpomínat na svá studia na veterinární fakultě, ať už studovali v době shodné s autorem, nebo později, kdy se s ním zcela jistě potkali jako s učitelem. Možná, že se v nějakém příběhu také naleznou.

   

Radka Vaňousová