Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Reflexe ze semináře Kontrastní rentgenologie

  Informace – zprávy – výzvy

Zuzana Soběslavská, Alena Ansorgová

 

V sobotu 17. září se v prostorách Pavilonu Klinik malých zvířat konal seminář Kontrastní látky v rentgenologii malých zvířat, který byl organizován Komorou veterinárních lékařů ČR. Sešli jsme se plni očekávání a nejrůznějších pocitů a vzpomínek, které jistě v mnohých z nás vyvolává návštěva areálu VFU. Po krátkém úvodu už následovala série přednášek zaměřená na jednotlivá témata.

Nejprve jsme se dozvěděli základní pravidla, rady a typy, jak lépe a kvalitněji zhotovovat nativní rentgenogramy. Dodržením doporučených zásad a postupů lze snadno zvýšit kontrast pořizovaných snímků a snáze zobrazit hledanou patologii. Následující přednášky už byly plně věnovány problematice kontrastní rentgenologie.

Nejdříve jsme byli seznámeni s indikacemi, kdy je vhodné a přínosné do diagnostiky zařadit vyšetření s využitím kontrastních látek. Dále pak byly kontrastní látky rozděleny podle jejich chemického složení, fyzikálních vlastností a z nich vyplývajícího použití. Následovaly bloky zaměřené na jednotlivé orgánové systémy. Přednášející nám pro každý z nich osvětlili nejpoužívanější techniky, ale také probrali nejčastější patologie, které dané orgánové systémy a jejich úseky postihují. Vše bylo doprovázeno mnohými rentgenogramy, radami a zkušenostmi, které oba přednášející získali v klinické praxi.

Z mého pohledu se jednalo o velmi vydařený seminář. Oba přednášející, MVDr. Josef Zatloukal, Ph.D., i MVDr. Pavel Proks, Ph.D., se dané problematiky zhostili správným způsobem. Z teoretických znalostí a zásad zdůraznili věci podstatné a více pak rozvinuli jejich praktické použití. Z jejich komentářů k jednotlivým retgenogramům a kauzuistikám a také z rad, jak jednotlivých zobrazení lépe docílit, je zřejmé, že se oba dané problematice naplno věnují v klinické praxi. Jediná věc, kterou bych tento seminář obohatila, by bylo zařazení krátkých instruktážních videí, která by přímo zachycovala aplikaci kontrastní látky, protože spojení s praktickým nácvikem je v tomto počtu posluchačů bohužel nereálné.

 
Zuzana Soběslavská

———————————————————————–

Dne 17. 9. 2011 proběhl seminář organizovaný KVL, který byl na téma kontrastní vyšetření v rentgenologii. Téma je zajímavé a pro mnohé z nás relativně neznámé, proto jsme mnozí tento seminář s radostí uvítali. Kvalita semináře byla zajištěna zejména dobrými přednášejícími, kterými byli MVDr. Pavel Proks Ph.D. (VFU Brno) a MVDr. Josef Zatloukal Ph.D. (Veterinární klinika Socrates Nymburk).

V úvodu byly stručně a výstižně zopakovány základní zásady zhotovení a posouzení nativního rentgenogramu. Dále jsme byli seznámeni s kontrastními látkami, jejich vlastnostmi a využitím. Následovaly přednášky zaměřené na kontrastní RTG diagnostiku jednotlivých struktur a orgánových systémů. Témata byla doplňována kvalitní obrazovou dokumentací, jako jsou RTG snímky nativní i kontrastní, částečně dokumentace z chirurgických výkonů. Oba přednášející doplňovali svůj výklad dobrými radami pro praxi. Zároveň byly zmíněny metody, které již nahrazuje v převážné míře sonografi e či endoskopie. Na druhou stranu byly zdůrazněny situace, kdy je kontrastní RTG vyšetření stále potřebné.

Podle mého názoru seminář přinesl mnoho dobrých informací pro vlastní provádění diagnostických výkonů, ale také pro schopnost správně informovat klienta v případech, kdy jsou pacienti posíláni k diagnostice na specializovaná pracoviště.

 
Alena Ansorgová