Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Registrace petpasů a čipů

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY


REGISTRACE PETPASŮ A ČIPŮ

Komora veterinárních lékařů České republiky je podle stávajícího znění veterinárního zákona a vyhlášky Ministerstva zemědělství o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech zákonem pověřeným subjektem k provádění evidence pasů psů, koček a fretek v zájmovém chovu (petpas). Na základě této legislativy došlo od 1. 1. 2009 k následujícím změnám v oblasti registraci petpasů a čipů psů, koček a fretek v zájmovém chovu:

Registrace čipů

Komora není nadále registračním místem pro čipy společenských zvířat bez vystaveného petpasu. Komora také není společníkem obchodní společnosti Národní registr zvířat, s. r. o., která zajišťovala pro Komoru v minulosti registraci čipů. Registrační karty znějící na Národní registr zvířat, s. r. o., které jsou stále v oběhu, jsou neplatné. Komora nebude tyto karty shromažďovat a vrátí je zpět majiteli zvířete s doporučením k registraci u některého ze stávajících soukromých provozovatelů registru čipů.

Komora bere na vědomí, že společnost Virbac se rozhodla provozovat vlastní databázi čipů. Společnost Virbac osloví dopisem majitele zvířat, aby si v důsledku výše uvedeného nechali zaregistrovat čip u ní. Jestliže klienti – majitelé zvířat, souhlas poskytnou, předá KVL vyplněné registrační formuláře Virbacu. V opačném případě vrátí vyplněné registrační formuláře majitelům zvířat s doporučením, aby si sami čip zaregistrovali v jedné z komerčních databází.

Registr petpasů

Komora je jediným zákonem oprávněným registračním místem pro petpasy. Komora zprovoznila od 1. 1. 2009 novou aplikaci pro registraci petpasů. Zadávání údajů do této aplikace probíhá pouze elektronicky za pomocí webového rozhraní nebo běžně dostupného veterinárního ordinačního programu. Od 1. 1. 2009 do 31. 6. 2009 probíhá zkušební provoz této aplikace. To znamená především, že do databáze jsou shromaždovány všechny petpasy vystavené veterinárním lékařem. Od 1. 7. 2009 budou do databáze shromažďovány pouze petpasy již v databázi registrované výrobcem. V současné době provádějí registraci vyrobených pasů tito výrobci: Altercan, Biopharm, Cymedica, Dyntec, KVL ČR, Maria Vet, SG-VET.

Mgr. Daniel Rexa, MBA