Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Revizní komise upozorňuje

  Časopis Zvěrokruh 5/2019
     Informace - zprávy - výzvy


Revizní komise upozorňuje na nutnost dodržování §7 odst. 2 písm. g) profesního řádu, který zakazuje používat geografické označení v názvu veterinárního pracoviště. Pro další informace se obracejte na referenta této problematiky, člena představenstva

MVDr. Jana Pokorného, tel.: 732 573 317.

Revizní komise Vám děkuje za pochopení.