Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Road show “Zdravé psí oči” zjištěné oční vady u psů s průkazem původu

  Informace – zprávy – výzvy

Míková Lucie

MVP České Budějovice 13. 10. a MVP Letňany 3. 11. 2012

…MVDr Miková vyšetřuje na výstavě v Českých Budějovicích

 

V rámci tzv. Roadshow Zdravé psí oči jsem měla možnost účastnit se očních vyšetření psů na dvou mezinárodních psích výstávch v Českých Budějovicích a v Praze. Vyšetření probíhalo vždy první výstavní den. Věk psů byl od čtyř měsíců do 12 let. V Českých Budějovicích bylo vyšetřeno 79 psů, v Praze 104 psů. Plemena byla jak čistokrevná, tak i kříženci.

Vyšetřovali jsme hlavně oční víčka, spojivku a třetí víčko, slzný aparát, rohovku a duhovku. Diagnostika probíhala za pomoci štěrbinové lampy KOWA SL-15, tonometru Tonovet, Fluorescein test a Schirmer test.

Při podezření na onemocnění čočky byl použit Unitropic kapky.

Velkou část pacientů tvořila brachycephalická plemena, (např. bulmastif, francouzský buldoček, bordeuxská doga, mops, shitzu). U nich bylo hlavně dg. mediální entropium, trichiáza mediální koutku, laterální entropium v kombinaci s ektropiem.

show navštívilo i několik psů ověnčených medailemi, přestože měli závažné oční vady

U plemene bulmastif bylo zjištěn díky entropiu závažný vřed rohovky.

Laterální entropium byla diagnostikováno jednostranné i oboustranné. Trichiázou bylo postiženo šest psů, u pětiletého baseta byla trichiáza natolik výrazná, že způsobila keratitis. Distichiáza byla diagnostikováno u pěti psů, např. stafordšírský bulteriér, kolie dlouhosrstá a kavalír charles spaniel. Ectropium bylo diagnostikováno např. u fl at coated retrívra a baseta.

U pěti jedinců byla diagnostiková konjunktivitis s výskytem folikulů. Bulteriérovi s atopii včetně blefaritis bylo doporučeno specializované dermatologické vyšetření.

 

…MVDr Míková vyšetřuje oči psa

Perzistující pupilární membrána /PPM/ byla nalezena u sedmi jedinců. Změny zahrnovaly drobné pigmentové skvrny na přední ploše čočky i PPM duhovka-duhovka u skotského teriéra.

U roční brazilské fily byl zjištěn oboustranně mikrophtalmus a bylo doporučeno specializované oční vyšetření čočky a sítnice pro vyloučení multiokulárního defektu.

U mopse a francouzského buldočka byla diagnostiková keratitis pigmenosa způsobená trichiázou s normální produkcí slz.

U ročního švýcarského ovčáka s výraz ným slzotokem se zjistil chybějící dolní slzný bod.

U mladého australského ovčáka byl na levém oku zjistěn colobom duhovky a u dvou starších jedinců byla objevena atrofi e duhovky.

Přehled a četnost diagnostikovaných očních vad
Diagnostikovné oční vady Četnost
výskytu
Entropium mediální 11
PPM 7
Diamond eye 6
Trichiáza 6
konjunktivitis 5
Distichiáza 5
Entropium laterální 4
Senilní katarakta 3
Posteriorní subkapsulární katarakta 3
Ektropium 2
Keratitis 2
Dystrofie rohovky bilat. 2
Uveální cysty 2
Atrofie duhovky 2
Mikrophtalmus 1
Vřed rohovky 1
Koloboma duhovky 1
Atresia dolního slzného bodu 1
Limbální melanom 1
Atopie – blefaritis 1
Susp. PRA 1
Celkem 67
 

Korneální dystrofi e se diagnostikovala u kolie dlouhosrsté a u kavalír charles španěla.

Uveální cysty se zjistily u stafordšírského bulteriéra a zlatého retrívra. U devítiletého beagle byla doporučena biopsie ze susp. limbálního melanomu.

U plemene sibiřský husky a labrador retríver jsme diagnostikovali bilat. posteriorní subkapsulární kataraktu. Bilat. posteriorní katarakta byla zjištěna také u plemene velký knírač.

Senilní katarakta byla prokázána u tří starších psů.

Na vyšetření se také objevila sedmi -letá akita-inu s pokročilým stadiem uveoderma tologického syndromu.

Bylo vyšetřeno celkem 185 psů a u 67 byl ophtalmologický nález. Jeden z případů (ulcus cornea) bylo nutno řešit neodkladně chirurgicky. Vyskytlo se několik očních vad, díky kterým by měl být jedinec vyřazen z chovu. Alarmující zjištění bylo i to, že show navštívilo i několik psů ověnčených medailemi, přestože měli závažné oční vady, které jsou patrné i z pohledu rozhodčího, např. laterální entropium.

Byli jsme velmi překvapeni, kolik majitelů mělo zájem o vyšetření. Některá plemena jsou šlechtěna na úkor jejich zdraví. Jelikož se výstavy zúčastnili chovatelé z celé republiky, byli pozitivní jedinci doporučeni na specializované oční pracoviště v místě svého bydliště.

Celkem bylo vyšetřeno 185 psů z toho 67 s nálezem – odpovídá 36 % výskytu očních vad.

 
Míková Lucie
České Budějovice