Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozdělení prodeje veterinárních a humánních léčiv do příslušné sazby DPH

Rozdělení prodeje veterinárních a humánních léčiv do příslušné sazby DPH

V příloze 1 zákona č. 235/2004 Sb. jako zboží podléhající snížené sazbě daně z přidané hodnoty “Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky – jen používané pro zdravotní péči, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.”

Pro správnou interpretaci této přílohy je sporné zejména slovní spojení “používané pro humánní lékařské účely”. Komora veterinárních lékařů ČR učinila dotaz, jak správně vykládat uvedené ustanovení. V odpovědi Ministerstva financí ČR náměstkyně ministra ing. Yvona Legierská uvádí:

Ministerstvo financí bude při uplatňování příslušné sazby DPH u prodeje léčiv, ať již používaných v oblasti humánní medicíny nebo medicíny veterinární vycházet z toho, k čemu je příslušné léčivo účelově určeno v registračním rozhodnutí, tj. léčivo registrované u ÚSKBL v Brně, je léčivem veterinárním, tedy se uplatní základní sazba DPH, léčivo registrováno SÚKL v Praze, je vždy určeno k používání pro humánní lékařské účely s uplatněním snížené sazby DPH.

Zdroj: Výňatek z dopisu MF ČR zaslaný KVL ČR