Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí představenstva KVL ČR

  Z ČINNOSTI KOMORY
Z rozhodnutí představenstva KVL ČR zde nejsou otištěny reakce MVDr. Haase a MVDr. Kyllara k výše uvedeným závěrům volební a revizní komise.