Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhovor s Karlem Danielem, presidentem KVL ČR

Tiskovou zprávu rozesílá: EURO P.R. s.r.o.
European Marketing & Media House, 533 53 Pardubice – Semtín
Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.cz


Rozhovor s Karlem Danielem,
presidentem Komory veterinárních lékařů České republiky

Jaká je pozice Komory veterinárních lékařů ČR ve vztahu k výstavě VETFAIR a jakou formou se zde čeští veterináři prezentují?

Komora veterinárních lékařů ČR momentálně sdružuje na 2700 praktických veterinárních lékařů, kteří působí v oblasti malých domácích zvířat, hospodářských zvířat a ostatních druhů zvířat a je obdivuhodným faktem, že této výstavy se zúčastní téměř polovina z tohoto počtu veterinárních lékařů. Komora rozhodně oceňuje úroveň a úsilí organizátorů této výstavy.

Jaká je podle Vás úroveň veterinárního lékařství v ČR v posledních letech?

Od doby privatizace, která proběhla v červenci v roce 1991, se úroveň terénní či praktické veterinární služby zlepšila mnohonásobně. Rychlejší rozvoj v současné době probíhá hlavně v oblasti malých domácích zvířat – především psů a koček. Rozvoj můžeme pozorovat i v oblasti faremních zvířat, kde vše směřuje k určité specializaci na určité druhy hospodářských zvířat a spíše na specializovanou činnost než dennodenní ošetření hospodářských zvířat.

Jaký bude podle Vás vývoj do budoucna?

Co se dá zlepšit, co nabídnout dál a kde je třeba ještě nabrat zkušenosti? Směřování veterinárního stavu je dáno faktem, že praktická veterinární služba je v této chvíli plně v soukromém sektoru. Její další rozvoj do značné míry ovlivňují různé faktory. Přitom nehrají roli pouze záležitosti odborné, ale i politicko-ekonomické, jako je daňový systém, systém poskytování služeb, léčiv atd. Zde bohužel mnohdy politická rozhodnutí ovlivňují nějakým směrem, ať už dobrým či špatným, výkon veterinární péče především u hospodářských zvířat. U malých zvířat je její výkon daleko blíže čistému tržnímu systému.