Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhovor se Zdenkem Hanzálkem, organizátorem výstavy VETFAIR

Tiskovou zprávu rozesílá: EURO P.R. s.r.o.
European Marketing & Media House, 533 53 Pardubice – Semtín
Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.cz


Rozhovor se Zdenkem Hanzálkem, organizátorem výstavy VETFAIR

Prozraďte nám nějaké základní informace k výstavě VETFAIR, tedy kolikátý je to ročník, kolik je letos vystavovatelů a v jakém rozsahu výstava probíhá?

Mezinárodní výstava VETFAIR má letos šestý ročník a navazuje na patnáctiletou tradici veterinárních akcí v Hradci Králové. V letošním roce jsme se dostali přes magické číslo jedné stovky expozicí a máme tak 102 výstavních expozic, což prezentuje více než 130 vystavovatelských firem. Co se týká návštěvnosti, je tato akce největší nejenom výstavní, ale i odbornou a společenskou záležitostí pro každého veterinárního lékaře. Odhadovaná účast je mezi 1200 až 1500 návštěvníky z řad odborné veřejnosti.

Jak se do výstavy zapojuje akademická sféra?

Akademická sféra je obvykle prezentovaná hlavně naší alma mater Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně, a to nejen prezentací při slavnostním zahájení, ale i na stáncích v podobě úzké spolupráce mezi pracovníky veterinární univerzity a komerčními firmami, které se tu prezentují jako vystavovatelé. Další důležitou složkou, kde mají akademičtí pracovníci významnou roli, je doprovodný odborný program, který nám zajišťuje pět nejvýznamnějších odborných asociací a společností, kde většinou ve vedení figurují pracovníci naší univerzity a kde se vlastně naplňuje propojení mezi teorií a praxí. Máme tak s nimi dlouholetou oboustranně výhodnou spolupráci. My jim jako organizátoři výstavy poskytujeme k dispozici sály a techniku a oni si v rámci naší výstavy organizují odborné semináře a přednášky.

Co zde vystavovatelé především prezentují? Jaká je struktura výstavy?

Podstatnou složku výstavy, více než padesát procent, tvoří firmy zaměřené na farmaceutické výrobky, tedy firmy, které distribuují veterinární léčiva. Zhruba třicetiprocentní podíl mají potom firmy, které předvádějí přístrojové vybavení a techniku pro veterinární kliniky, ošetřovny a ambulance pro malou i tzv. velkou praxi – tedy lékaře, kteří vykonávají činnost v terénu u velkých zvířat. Stále rostoucí složkou mezi vystavovateli je také chovatelská dietetika a to jak pro hospodářská zvířata, tak pro tzv. pet animals, čili zájmová zvířata.

Komora veterinárních lékařů České republiky