Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet na rok 2009 – čerpání k 30. 6. 2009

  Z ČINNOSTI KOMORY

 

Kolegyně a kolegové,

EK vám předkládá čerpání rozpočtu za 1. pololetí roku 2009.
Příjmy jsou ve výši 10 364 tis. Kč, což je 102 %, výdaje jsou ve výši 4660 tis. Kč, což je 51 %.

To je předpoklad, že rozpočet za rok 2009 udržíme na plánované úrovni.

Problém ve zvýšených výdajích stále zůstává u revizní komise (RK) a čestné rady (ČR).

Pro informaci hlásím, že žádost o rozpočet na rok 2010 podalo v plánovaném termínu, tj. do 30. 6. 2009, 35 okresů, což je o 10 méně než v roce 2008.

Za ekonomickou komisi

 
MVDr. Radomír Mráček

 

   
Plán 2009
(tis. Kč)
Cest.
NC
Čerpání
(tis. Kč)
%
Prezident a
viceprezident
cestovné + NC
290
58
47
105
36
mobilní telefon
100
   
50
50
reprezentace
10
   
0
0
drobné výdaje
0
   
0
0
celkem
400
   
155
39
Představenstvo cestovné + NC
350
156
104
260
74
občerstvení
20
   
19
95
komise mimořádné
10
   
0
0
mobilní telefony
260
   
123
47
porada předsedů
40
   
0
0
celkem
680
   
402
59
Revizní komise cestovné + NC
270
50
117
167
62
občerstvení
10
   
6
60
expertízy
50
   
24
48
drobné výdaje
0
   
0
0
celkem
330
   
197
60
Čestná rada cestovné + NC
190
64
93
157
83
občerstvení
10
   
5
50
mobilní telefony
0
   
9
 
drobné výdaje
0
   
0
 
celkem
200
   
171
86
Ekonomická komise cestovné + NC
60
14
14
28
47
drobné výdaje
0
   
0
 
celkem
60
   
28
47
Zahraniční komise příspěvky
350
   
424
121
cestovné tuzemské
60
1
1
2
3
cestovné zahraniční
410
175
89
264
64
zahraniční návštěvy zde
80
   
0
0
drobné výdaje
0
   
0
0
celkem
900
   
690
77
Legislativní komise cestovné + NC
60
14
12
26
43
expertízy
0
   
0
 
drobné výdaje
0
   
7
 
výdaje Ing. Burda
20
   
7
35
celkem
80
   
40
50
Vzdělávací komise cestovné + NC
85
20
15
35
41
semináře – rezerva
100
   
160
160
specializace
0
   
3
0
odměna expert. skup.
15
   
0
0
drobné výdaje
0
   
1
0
výnosy – semináře
0
   
128
0
celkem
200
   
71
36
Mediální komise cestovné + NC
200
50
20
70
35
přípr. práce + korektury
100
   
16
16
redaktorské práce
100
   
80
80
honoráře
60
   
56
93
celkem RR
460
   
222
48
výdaje na PR
500
   
119
24
stránky www
90
   
73
81
drobné výdaje
10
   
0
0
celkem
1 060
   
414
39
Péče o čl. základnu péče o členy
120
   
71
59
zájmové aktivity členů
100
   
81
81
soc. výpomoc + dary
100
   
136
136
celkem
320
   
288
90
Právní služby běžné
150
   
50
33
mimořádné
0
   
0
0
celkem
150
   
50
33
Přímé daně (zálohy)  
500
   
390
78
Okresy  
1 000
   
306
31
Sekretariát režie provozní
120
   
54
45
DM (do 3 tis.)
40
   
8
20
poštovné
60
   
28
47
servis KT + SW
40
   
23
58
cestovné
50
   
15
30
Telefonica O2
30
   
9
30
mobilní telefon
80
   
18
23
ostatní
50
   
8
16
mzdy hrubé
1 500
   
765
51
zákonné soc. nákl.
600
   
303
51
pojištění majetku
20
   
8
40
nájemné, energie
200
   
48
24
školení personálu
10
   
5
50
celkem
2 800
   
1 292
46
Investice do počítačové sítě
0
   
0
0
Sněm
350
   
17
5
Audit
25
   
24
96
Volby
50
   
73
146
Bankovní poplatky a soudní poplatky
100
   
40
40
Reklama a propagace
0
   
12
0
Daňové poradenství
0
   
0
0
Tisk. konfer. (mimořádné výdaje)
0
   
0
0
CELKEM
9 205
   
4 660
51
Výnosy příspěvky
10 002
9 995
   
0
reklama
0
23
   
0
úroky
100
88
   
0
databáze
0
0
   
0
pokuty
0
5
   
0
ostatní
0
166
   
0
vrácené půjčky
0
0
   
0
pasy – zisk
100
87
   
0
CELKEM
10 202
10 364
   
102
Příspěvky s osvědčením
3 850
       
bez osvědčení
1 250
       
Bilance
Výdaje
9 205
   
4 660
51
Příjmy
10 202
   
10 364
102
Přebytek
997
   
5 704
 
Stavy bankovních účtů (v Kč):
k 1. 1. 2009
k 30. 6. 2009
 
Pokladna: CZK
1 251,00
21 592,00
 
  EUR
0,00
0,00
 
Banky – č. ú.: 35897006/2700
599 606,81
1 099 053,52
 
  35897022/2700
143 750,67
1 582 701,16
 
  2029085369/0800
1 686 489,29
1 690 426,78
 
Termínovaný vklad 35897013/2700
4 124 103,86
7 179 680,69
 
  aktiva ČS
5 016 753,80
5 048 121,87
 
  úvěrní družstvo
2 659 756,51
2 659 756,51
 
Celkem  
14 231 711,94
19 281 332,53