Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet na rok 2009 – čerpání k 31.3.2009

  Z ČINNOSTI KOMORY
   
Plán 2009
(tis. Kč)
Cest.
NC
Čerpání
(tis. Kč)
%
Prezident a
viceprezident
cestovné + NC
290
35
27
62
21
mobilní telefon + IT
100
   
16
16
reprezentace
10
   
0
0
drobné výdaje
0
0
 
0
0
celkem
400
400
 
78
20
Představenstvo cestovné + NC
350
49
45
94
27
občerstvení
20
   
12
60
komise mimořádné
10
   
0
0
mobilní telefony
260
   
54
21
porada předsedů
40
   
0
0
celkem
680
   
160
24
Revizní komise cestovné + NC
270
22
53
75
28
občerstvení
10
   
3
30
expertízy
50
   
14
28
drobné výdaje
0
   
0
0
celkem
330
   
92
28
Čestná rada cestovné + NC
190
22
36
58
31
občerstvení
10
   
2
20
mobilní telefony
0
   
5
 
drobné výdaje
0
   
0
0
celkem
200
   
65
33
Ekonomická komise cestovné + NC
60
11
10
21
35
drobné výdaje
0
   
0
0
celkem
60
   
21
35
Zahraniční komise příspěvky
450
   
520
149
cestovné tuzemské
60
   
0
0
cestovné zahraniční
410
52
35
87
21
zahraniční návštěvy zde
80
   
0
0
drobné výdaje
0
   
0
0
celkem
900
   
607
67
Legislativní komise cestovné + NC
60
6
3
9
15
expertízy
0
   
0
0
drobné výdaje
0
   
7
 
výdaje Ing. Burda
20
   
3
15
celkem
80
   
19
24
Vzdělávací komise cestovné + NC
85
17
10
27
32
semináře – rezerva
100
   
37
37
specializace
0
   
3
0
odměna expert. skup.
15
   
0
0
drobné výdaje
0
   
0
0
výnosy semináře
0
   
128
0
  celkem
200
   
-61
-31
Mediální komise cestovné + NC
200
   
25
13
přípr. práce (korektury)
100
   
8
8
redaktorské práce
100
   
50
50
honoráře
60
   
31
52
celkem PR
460
   
114
25
výdaje na PR
500
   
0
0
stránky WWW
90
   
39
43
drobné výdaje
10
   
0
0
celkem
1060
   
153
14
Péče o čl. základnu péče o členy
120
   
24
20
zájmové aktivity členů
100
   
0
0
soc. výpomoc
100
   
50
50
celkem
320
   
74
23
Právní služby běžné
150
   
27
18
mimořádné
0
   
0
0
celkem
150
   
27
18

Přímé daně (zálohy)

 
500
   
192
38
Okresy  
1 000
   
137
14
Sekretariát režie provozní
120
   
29
24
DM (do 3 tis.)
40
   
4
10
poštovné
60
   
10
17
servis KT + SW
40
   
23
58
cestovné
50
   
5
10
Telefonica O2
30
   
5
17
mobilní telefon
80
   
9
11
ostatní
50
   
5
10
mzdy hrubé
1 500
   
370
25
zákonné soc. nákl.
600
   
145
24
pojištění majetku
20
   
0
0
nájemné, energie
200
   
24
12
školení personálu
10
   
2
20
celkem
2 800
   
631
23
Investice do počítačové sítě
0
   
0
0
Sněm
350
   
4
1
Audit
25
   
0
0
Volby
50
   
6
12
Bankovní poplatky a soudní poplatky
100
   
31
31
Reklama a propagace
0
   
12
0
Daňové poradenství
0
   
0
0
Tisk. konfer. (mimořádné výdaje)
0
   
0
0
CELKEM
9 205
   
2 248
24
Výnosy příspěvky
10 002
   
9 417
94
reklama
0
   
23
0
úroky
100
   
52
52
databáze
0
   
0
0
pokuty
0
   
5
0
ostatní
0
   
96
0
vrácené půjčky
0
   
0
0
pasy – zisk
100
   
20
20
CELKEM
10 202
   
9 613
94
Příspěvky s osvědčením
3 850
       
bez osvědčení
1 250
       
Bilance
Výdaje
9 205
   
2 248
24
Příjmy
10 202
   
9 613
94
Přebytek
997
   
7 365
739
Stavy bankovních účtů (v Kč):  
k 1. 1. 2009
k 31. 12. 2008
 
Pokladna: CZK
1 251,00
6 055,00
 
  EUR
0,00
0,00
 
Banky – č. ú.: 35897006/2700
599 606,81
621 584,25
 
  35897022/2700
143 750,67
7 005 032,01
 
  2029085369/0800
1 686 489,29
1 688 590,33
 
Termínovaný vklad 35897013/2700
4 124 103,86
4 161 214,02
 
  aktiva ČS
5 016 753,80
5 018 350,16
 
  úvěrní družstvo
2 659 756,51
2 659 756,51
 
Celkem  
14 231 711,94
21 160 582,28