Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet r. 2013 + plán 2014

  XXII. SNĚM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR

Rozpočet r. 2013 k 31.08.2013
 
   
2013 plán (tis.Kč)
čerpání 2013 (tis.Kč)
%
prezident
a
viceprezident

01

cestovné+NC+IT
390
227
58
služby personální
30
19
63
služby ostatní
30
21
70
služby právní
10
8
80
reprezentace
40
16
40
celkem
500
291
58,2
 
představenstvo

02

cestovné+NC+IT
700
933
133
služby personální
20
13
65
občerstvení
40
42
105
služby právní + ost.
40
153
383
komise mimořádné
10
10
100
porada předsedů
40
103
257,5
celkem
850
1254
148
Ostatní výnosy
0
0
0
celkem
850
1254
148
 
Revizní
komise

03

cestovné+NC+IT
610
482
79
služby personální
30
0
0
služby ostatní
30
5
17
služby právní
100
48
48
občerstvení
10
6
60
expertízy
20
2
10
celkem
800
543
68
 
Čestná rada cestovné+NC+IT
560
540
96
04 služby personální
30
0
0
  služby ostatní
30
0
0
  služby právní
70
46
66
  občerstvení
10
14
140
  celkem
700
600
86
  Ostatní výnosy (pokuty)
0
97
0
  celkem
700
503
72
 
Ekonom.komise

05

cestovné+NC+IT
100
37
37
služby ostatní
20
0
0
celkem
120
37
31
 
Zahraniční
komise

06

cestovné+NC+IT
975
694
71
služby personální
60
38
0
služby ostatní
40
9
23
celkem
1 075
741
69
Ostatní výnosy
0
0
0
celkem
1075
741
69
 
Legislat.
komise

07

cestovné+NC+IT
150
224
149
služby personální
0
0
100
služby ostatní
20
199
995
služby právní
30
123
410
celkem
200
546
273
 
Vzdělávací
komise

08

cestovné+NC+IT
160
381
238
služby personální
20
0
0
služby ostatní
80
2071
2589
celkem
260
2452
943
Ostatní výnosy
0
1653
0
celkem
260
799
307
 
Mediální
komise

09

cestovné+NC+IT
200
299
150
služby personální
100
0
0
služby ostatní
100
101
101
honoráře
90
53
59
výdaje na PR
500
349
70
stránky WWW
160
95
59
drobné výdaje
50
10
20
celkem
1 200
907
76
Ostatní výnosy
0
50
0
celkem
1200
857
71
 
Péče o členskou
základnu
péče o členy
300
372
124
zájmové aktivity členů
200
150
75
soc.výpomoc
100
242
242
sponz.+ reklama a propag.
500
350
70
celkem
1100
1114
101
 
Přímé daně (zálohy)
600
602
100
Okresy
1000
724
72
Přísp. Mez. Org.
300
380
127
 
sekretariát

10

spotřeba – režie
120
87
73
opravy údržba
40
46
115
poštovné
70
124
177
servis softwaru
30
28
93
cestovné
30
5
17
Telefonica 02+int
50
148
296
ostatní
100
69
69
mzdy hrubé
1 200
728
61
zákonné soc.nákl.
510
219
43
invest a neinvest.náklady
30
28
93
nájemné, energie
120
88
73
ekonom
300
238
79
celkem
2 600
1 808
70
Ostatní výnosy
0
114
0
celkem
2600
1694
65
sněm
500
0
0
audit
25
25
100
volby + stránky + el. brána
0
451
0
bankovní poplatky a soudní popl.
55
150
273
ostatní výdaje ( nezařazené na střediska )
0
274
0
mim.výdaje. ( ostatní nezařazené náklady)
100
0
0
 
CELKEM  
11 985
10 985
92
 
 
kontrola
10985
 
 
Příjmy příspěvky
11 500
11 843
103
reklama + koop
0
436
0
úroky + Fin.úřad
500
700
140
databáze (poj.)
0
211
0
pokuty+DKK
0
25
0
ostatní CD+SEMIN.
0
111
0
ev. Petpasů – zisk
100
252
252
Prodej pasů – zisk
100
438
438
CELKEM
12 200
14 016
115
 
příspěvky s Osvědčením
3 850
bez Osvědčení
1 250
bez Osvědč.,nad 65
100
 
Bilance
výdaje
11 985
10 985
92
příjmy
12 200
14 016
115
přebytek
215
3 031
1410
 
WVC 2013 Ostatní náklady
19725
0
0
Ostatní výnosy
22196
0
0
celkem
2 471
0
0

K datu 31.8.2013 je KVL ČR v zisku 3 030 671 Kč.

HV před zdaněním koresponduje k datu 31.8.2013 k níže uvedené Bilanci.

Nejsou zohledněny položky jako dohadné účty ativ a pasiv, odpisy, oprávky, atd.

Tyto položky jsou odhadem dány do sekce ostatní výdaje nezařazené.

Rozpočet porovnání roku 2013 + plán 2014
 
 
2013 rozpočet v (tis.)
plán 2014 v (tis.)
%
prezident
a
viceprezident

01

cestovné+NC+IT
390
450
115
služby personální
30
0
0
služby ostatní
30
0
0
služby právní
10
0
0
reprezentace
40
50
125
celkem
500
500
100
 
představenstvo

02

cestovné+NC+IT
700
1000
143
služby personální
20
0
0
občerstvení
40
40
100
služby právní
40
20
50
komise mimořádné
10
40
400
porada předsedů OS
40
0
0
celkem
850
1100
129
Ostatní výnosy
0
0
0
celkem
850
1100
129
 
Revizní komise

03

cestovné+NC+IT
610
850
139
služby personální
30
40
133
služby ostatní
30
10
33
služby právní
100
100
100
občerstvení
10
15
150
expertízy
20
25
125
celkem
800
1040
130
 
Čestná rada

04

cestovné+NC+IT
560
875
156
služby personální
30
10
33
služby ostatní
30
10
33
služby právní
70
100
143
občerstvení
10
25
250
celkem
700
1020
146
Ostatní výnosy (pokuty)
0
 
0
celkem
700
1020
146
 
Ekonom.komise

05

cestovné+NC+IT
100
120
120
služby ostatní
20
30
150
celkem
120
150
125
 
Zahraniční komise

06

cestovné+NC+IT
975
475
49
služby personální, pozvaní
60
60
0
služby ostatní
40
40
100
celkem
1 075
575
53
Ostatní výnosy
0
0
0
celkem
1075
575
53
 
Legislat.komise

07

cestovné+NC+IT
150
350
233
služby personální
0
150
150
služby ostatní
20
50
250
služby právní
30
100
333
celkem
200
650
325
 
Vzdělávací komise

08

cestovné+NC+IT
160
400
250
služby personální
20
100
500
služby ostatní
80
1700
2125
celkem
260
2200
846
Ostatní výnosy
0
 
0
celkem
260
2200
846
 
Mediální komise

09

cestovné+NC+IT
200
450
225
služby personální,grafik
100
100
100
služby ostatní
100
20
20
honoráře
90
100
111
výdaje na PR
500
600
120
stránky WWW
160
240
150
drobné výdaje
50
10
20
celkem
1 200
1 520
127
Ostatní výnosy
0
0
0
celkem
1200
1520
127
 
Péče o členskou
základnu
péče o členy
300
0
0
zájmové aktivity členů
200
200
100
soc.výpomoc
100
200
200
sponz.+reklama a propag.
500
100
20
celkem
1100
500
45
 
Okresy  
1000
1000
100
 
Přímé daně (zálohy)  
600
100
17
 
Přísp. Mez. Org.  
300
500
167
 
sekretariát

10

spotřeba – režie
120
120
100
opravy údržba
40
40
100
poštovné
70
120
171
servis softwaru
30
80
267
cestovné
30
15
50
Telefonica 02+int UPC
50
180
360
ostatní
100
80
80
mzdy hrubé
1 200
1 300
108
zákonné soc.nákl.
510
455
89
invest a neinvest.náklady
30
25
83
nájemné, energie
120
190
158
ekonom
300
300
100
celkem
2 600
2 905
112
Ostatní výnosy
0
0
0
celkem
2600
2905
112
sněm
500
650
130
audit
25
25
100
volby + stránky + el. brána
0
100
100
bankovní poplatky a soudní popl.
55
55
100
ostatní výdaje ( nezařazené na střediska )
0
100
100
mim.výdaje. ( ostatní nezařazené náklady)
100
100
100
   
0
 
CELKEM  
11 985
14 790
123
 
Příjmy příspěvky
11 500
12 000
104
reklama
0
100
100
úroky + Fin.úřad
500
250
50
databáze (poj.)
0
0
0
pokuty+DKK
0
200
200
ostatní CD+SEMIN.
0
2 200
2200
ev. Petpasů – zisk
100
100
100
Prodej pasů – zisk
100
100
100
CELKEM
12 200
14 950
123
 
příspěvky s Osvědčením
3 850
bez Osvědčení
1 250
bez Osvědč.,nad 65
100
 
Bilance
výdaje  
11 985
14 790
123
příjmy  
12 200
14 950
123
rozdíl  
215
160
74
 
WVC 2013 Ostatní náklady
19725
0
0
Ostatní výnosy
22196
0
0
celkem
2 471
0
0