Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

S policií v zádech

  Soudnička

Radka Vaňousová

Stále platí pravidlo, že nejhorší pacient bývá špatně informovaný pacient nebo majitel

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o posouzení lékařského zákroku u svého psa jezevčíka Adama. Pes po operaci v celkové anestezii – defekt na konci ocásku – zemřel.

MVDr. Vodíka jsem prvně navštívila 5. 1., protože si pes Adam začal okusovat konec ocásku. Veterinárního lékaře jsem upozornila, že má Cushingův syndrom a užívá Vetoryl tablety celý poslední rok. Lékař psa ošetřil, doporučil mi denně převazy s framykoin mastí a bandáž ocásku plastovou krytkou, což jsem učinila. Dále doporučil odběr moči na kortizol, který se provedl 19. 1. Při této návštěvě lékař Adamovi opět ošetřil ocásek, neboť si ho stále okusoval.

 

Lékař rozhodl o nutnosti resekce části ocásku v celkové anestezii a domluvili jsme si termín na 22. 1. Ten den jsem se dostavila s dcerou a pejskem, byl nalačno. Žádala jsem výsledek moče, který měl již lékař k dispozici. Sdělil mi, že výsledek v moči je nepříznivý, neboť je nízká hladina kortizolu. Psa zvážil (6,4 kg). Zavedl braunylu do pravé přední tlapky, provedl odběr krve, čekaly jsme na výsledky, zda je pejsek schopen výkonu v celkové anestezii. Po 15 minutách nám lékař sdělil, že všechny výsledky jsou v pořádku kromě jaterních testů, kde je elevace hodnot vzhledem ke Cushingovu syndromu.

Pejska si od nás převzal, žádal telefonní kontakt s tím, že až bude pejsek probuzený, zavolá. Chtěla jsem čekat, lékař mi sdělil, že je to zbytečné, že tam nejsem nic platná.

Ve 21 hodin mi lékař Vodík zavolal, že výkon proběhl bez komplikací, ať si za 20 minut pro pejska přijedeme.

Po příjezdu na veterinární kliniku jsme čekaly ještě 15 minut, dveře na sál byly zavřené, pejsek tam ležel sám, jedna sestra právě odcházela domů a druhá pracovala v recepci. Po 15 minutách lékař vyšel z ordinace, šel na sál, během 20 sekund přinesl pejska, který nebyl zcela probuzen. Ihned jsme ho s dcerou zabalily do deky, neboť měl chladné periferní části těla, hlavně zbytek ocásku a tlapky. Přikládala jsem to podchlazení, domnívala jsem se, že pejsek ležel v chladu a nebyl přikrytý.

Lékař mi sdělil, že žádný protokol nevede, že má pouze data z monitoru životních funkcí

Lékař mě upozornil, že se bude hůře budit vzhledem k vysokým jaterním testům, v žádném případě se nezmínil, že je pejsek ohrožen úmrtím.

Domluvili jsme si termín na následující den na kontrolu operační rány ocásku. Zaplatila jsem platební výměr.

S dcerou jsme odjely s pejskem domů, měl i nadále braunylu, uložila jsem ho do pelíšku na bok, nejevil známky buzení, a proto jsem byla stále s ním, kdyby došlo ke zvracení nebo jiné příhodě.

V 1.40 hod. začal povrchově dýchat, měl rozšířené zornice, v 1.50 došlo k zástavě dechu a pejsek zemřel.

Následující den ve večerních hodinách jsem jela za lékařem Vodíkem, abych mu sdělila, že pejsek zemřel a chtěla jsem znát jeho názor na příčinu úmrtí a zároveň mě zajímal průběh celé operace.

Požádala jsem dr. Vodíka o nahlédnutí do operačního protokolu. Lékař mi sdělil, že žádný protokol nevede, že má pouze data z monitoru životních funkcí, která jsou uložena v monitorovacím přístroji na sále. Žádala jsem tedy o nahlédnutí do těchto dat. To lékař odmítl. Ani po opakovaných žádostech mi nevyhověl. Tvrdil, že není možné se k těmto datům dostat, to že umí pouze technik. Pouze tvrdil, že byl pejsek v pořádku a dodal, že ještě na sále dostal infuzi 100 ml (druh infuzního roztoku neuvedl). Říkal, že byl pejsek neustále sledován anesteziologickou sestrou. Lékař trval na tom, že tento operační zákrok nešel provést v lokální anestezii, ale pouze v celkové. Dále se mnou odmítl komunikovat, odmítl jakékoli své pochybení a doporučil mi, ať se se svojí stížností obrátím na Komoru veterinárních lékařů s tím, že dokumentaci předá pouze jí.

Pojala jsem podezření, že operace neproběhla tak, jak měla a dokonce jsem se obávala, že vitální funkce nebyly monitorovány vůbec. Na otázku, zda je možné do monitorovacího přístroje data zpětně zaznamenat, jsem byla opakovaně ujištěna, že to možné není. Jelikož tomuto tvrzení nevěřím (podobné přístroje znám a vím, že to možné je), zavolala jsem Policii ČR, aby bylo lékařovo tvrzení zaprotokolováno.

Svým podpisem potvrdila, že je informovaná o zdravotním stavu pacienta

Pokládám si následující otázky:

Byla indikace k operaci v celkové anestezii vzhledem ke zdravotnímu stavu správná?

Je správné, že lékař nevede o průběhu operace žádný záznam, jak tvrdil? Nepodcenil lékař drobný výkon natolik, že psa nemonitoroval vůbec? Pokud tomu tak není, proč se tolik bránil ukázat mi záznam? Proč mi říkal, že na pejska dohlížela po celou dobu ansteziologická sestra? To není možné, neboť, jak jsem uvedla výše, po našem příjezdu jedna sestra pracovala v recepci a druhá právě odcházela domů. Provedl lékař kontrolu vnitřního prostředí? Existuje o tom záznam? Co bylo bezprostřední příčinou smrti? Bylo to oběhové selhání? Byla to inaktivace dýchacího centra?

Bylo podání 100 ml infuze adekvátní? Nepřetížilo oběhový systém? Byla zvolená kombinace anestezik, vzhledem ke špatným jaterním testům, správná? Nemohla negativně ovlivnit činnost dýchacího centra? Proč nenechal pan doktor pejska probudit pod odborným dohledem, ale předal mi ho spícího? Je tento postup správný? Bylo 21.45 hod. spěchal lékař domů?

Odpověďi na tyto otázky neznám. Nicméně z mnoha indicií se domnívám, že pejsek umřel v přímé souvislosti s anestezií a že, pokud by pan doktor výkon nepodcenil a pracoval lege artis, mohl Adam ještě nějaký čas žít a já nemusela utrpět psychickou újmu z vědomí, že kdybych navštívila jiného lékaře, vše mohlo být jinak.

Prosím o zevrubné prošetření správnosti postupu operačního výkonu a o vydání závazného stanoviska.

Vysvětlení ke stížnosti

Dovolte mi se vyjádřit ke stížnosti paní Vápníkové. Je to majitelka skoro dvanáctiletého jezevčíka s diagnostikovaným hyperadrenokorticismem.

Majitelka poprvé přišla na naši kliniku začátkem ledna. Problém pacienta byl v rozsáhlé gangréně kaudální 1/3 ocasu. Paní Vápníková (pracuje jako sestra v nemocnici) mě poučila o tom, jak je třeba ocásek zavázat a že se to zahojí. Vzhledem k nemonitorování hodnot kortizolu kreatininu v moči a orientačnímu ověření účinnosti medikace Vetorylem jsem jí doporučil vyšetřit moč. Majitelce bylo vysvětleno, že nehojení ocasu souvisí s endokrinním problémem a že je třeba řešit to komplexně. Majitelka nesouhlasila s navýšením dávky Vetorylu a nedostavila se na další domluvenou kontrolu. Zhruba po dvou týdnech se paní dostavila s tím, že ocásek je daleko horší. Domluvili jsme se na jeho amputaci, ale majitelka byla seznámena s riziky zákroku a souhlasila s jeho provedením. Termín zákroku byl dohodnut na 22. 1.

Právo nahlížet do naší interní dokumentace majitel, dle mého názoru, rozhodně nemá

Paní Vápníková se dostavila v pátek na sjednanou operaci. Udělali jsme předoperační biochemické vyšetření (ALP přes 25 µkat/l, GTP 11,1 µkat/l, urea 2,6 mmol/l, crea 59 µmol/l, glukóza 5,8 mmol/l, TP 62 g/l). Majitelka byla seznámena s přidruženou hepatopatií, která má příčinnou souvislost s hyperadrenokorticismem. Také byla informována o horší detoxikační funkci jater a možném problematickém odbourávání anestetik. Svým podpisem potvrdila, že je informovaná o zdravotním stavu pacienta a že souhlasí s anestezií i s výše uvedenými riziky.

Úvod do anestezie – midazolam, propofol. Vedení inhalační anestezie – isofl uran, kyslík, vzduch. Peroperační monitoring na přístroji Mindray (EKG, pulz, saturace, tělesná teplota). Vše zaznamenává sálová sestra do anesteziologického protokolu. Zákrok proběhl bez chirurgických i anesteziologických komplikací a po 35 minutách se pacient začal budit. Majitelka byla ve 21 hodin telefonicky informována, že je pes po operaci a že si pro něj může přijít asi ve 22 hodin. Majitelům byla vysvětlena pooperační péče a pes jim byl předán orientovaný a s hlavou nahoře. Paní Vápníkové jsem sdělil, že kdyby se jí něco nezdálo, že může využít pohotovostního mobilního telefonu.

Snažil jsem se jí vysvětlit možné příčiny smrti. Majitelka mi stále podsouvala zanedbání péče, s čímž jsem zásadně nesouhlasil. Majitelé se zajímali hlavně o to, abych jim vrátil peníze za výkon, a vůbec neřešili, že jim zemřel pes. Po 30 minutách debaty mě paní začala obviňovat z toho, že pacient nebyl monitorován. Chtěla vidět operační sál a anesteziologický monitor a dokumentaci průběhu zákroku. Majitelce jsem vysvětlil, že na sál ji nepustím a že nejsem povinen jí nic ukazovat. Doporučil jsem jí, aby se obrátila se stížností na Komoru veterinárních lékařů s tím, že po vyzvání Komory dokumenty předložím. Paní nesouhlasila, sprostě tu před plnou čekárnou pacientů nadávala a zavolala Policii ČR.

Prosil jsem paní Vápníkovou, aby do příjezdu policie alespoň opustila ordinaci, abych mohl nadále pokračovat v práci. Odmítla, čímž mi zabraňovala ve výkonu povolání. Po příjezdu policie zde majitelé hrubě nadávali i policistům, kteří se je snažili vyvést z prostor kliniky. Policisté mi potvrdili, že nejsem povinen paní Vápníkové nic ukazovat, a tím zde zhruba devadesátiminutové představení skončilo. Za dva dny mě navštívil jistý muž (představil se jako Tomáš Marný), který říkal, že mi dává poslední šanci a že chce, abych stornoval fakturu paní Vápníkové. Nevidím důvod, proč bych tak měl činit, a řekl jsem, že do vyjádření Komory je jeho požadavek neřešitelný. Slovně mi vyhrožoval a pak odešel. Následující týden jsem byl předvolán na Policii ČR k podání vysvětlení.

Majitelka mi stále podsouvala zanedbání péče

Smrt pacienta je vždy nepříjemná. Samozřejmě zasáhne i majitele zvířete. V tomto případě byla majitelka jasně informovaná o možnosti selhání organismu. Co se monitoringu týká – netuším, zda je anesteziologický monitor povinnou výbavou každé veterinární ordinace. Na naší klinice se o vedení anestezie a monitoring pacienta stará vždy jeden zaměstnanec, což si myslím není standardem. Právo nahlížet do naší interní dokumentace majitel, podle mého názoru, rozhodně nemá.

MVDr. Vodík

Oznámení od občana

Dne 24. 1. oznámila Policii ČR paní Vápníková, že má podezření na p. MVDr. Vodíka, že zanedbal své povinnosti při operaci jejího psa jezevčíka Adama ze dne 22. 1. v 20.00, kdy tento následně dne 23. 1. v 1.50 zemřel. Paní Vápníková chtěla následně po MVDr. Vodíkovi, aby jí ukázal výsledky hodnot v monitorovacím zařízení při průběhu operace psa, které jí MVDr. Vodík nechtěl ukázat, a proto paní Vápníková nabyla podezření, že by MVDr. Vodík mohl zpětně hodnoty v monitorovacím přístroji změnit a tím se vyhnout odpovědnosti za špatně provedený výkon.

Vzhledem k tomu, že policejní orgán došel k závěru, že ve věci se nejedná o podezření z protiprávního jednání mající znaky trestného činu nebo přestupku, postupuji tuto věc dle věcné příslušnosti Komoře veterinárních lékařů ČR k dalšímu případnému prošetření.

Vážená paní Vápníková

Revizní komise Vám podává následující informaci:

Na základě lékařské dokumentace, včetně záznamů o monitoringu a anesteziologického a operačního protokolu dodaných MVDr. Vápníkem, revizní komise konstatuje, že nebylo shledáno odborné pochybení MVDr. Vodíka

Vzhledem k tomu, že nebyla provedena pitva, není možné spekulovat o bezprostřední příčině smrti.

 
Radka Vaňousová