Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Scházíme se v dražkovické hospodě

Scházíme se v dražkovické hospodě

My, členové KVL pardubického okresu, jsme se sešli naposled 24. ledna v dražkovické hospodě “Na hřišti”, kam chodíme tradičně třikrát až čtyřikrát ročně už několik let. V této, nám již důvěrně známé hospůdce se naše okresní sdružení schází.

Těchto sezení se zúčastňuje zhruba 40 až 50% členské základny, tedy 12 až 15 členů, přitom ale se zde potkávají vesměs pořád stejné tváře. Jedná se hlavně o kolegy z praxí velkých zvířat, či praxí smíšených.

Pravidelným hostem v poslední době je zástupce KVS pro Pardubický kraj, konkrétně kolega Vodrážka, epizootolog, který se stará o nákazovou problematiku našeho regionu. Tentokrát se jednání po obvyklých úvodních slovech přeneslo ihned k problematice Národního ozdravovacího programu od IBRu. Kolega Vodrážka nás seznámil s představou KVS při ozdravování IBRu: s možností sloučení odběrů vzorků krví k vyšetření nejenom na IBR, ale i na BAB a EBL, jak ukládá Metodika kontroly zdraví zvířat na rok 2006, samozřejmě dle daných podmínek v jednotlivých chovech. Pro zajímavost uvádím, že v okrese Pardubice je pouze 5 IBR prostých hospodářství. Začátek ozdravování u jednotlivých chovatelů je ponechán na zvážení každého z nich s tím, že všichni jsou obeznámeni, že musí začít v letošním roce.

Dlouze se diskutovalo o dnes již dobře známých cenových nabídkách výrobců a distributorů markerových vakcín a s tím spojených snahách cenových diktátů od chovatelů. Byli jsme informováni o krocích, které v této problematice provedla Komora.

Posledním bodem programu byla volná diskuze. Při konzumaci kolkovaných nápojů si máme co říci a můžeme probírat problémy všedního života.

MVDr. Vladimír Rejnek