Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze táborského komorového sdružení

  Informace – zprávy – výzvy

Radka Vaňousová

Volební a zároveň předvánoční schůze OS KVL Tábor

V úterý 7. 12. 2010 jsme se sešli v restauraci Svíčka v Táboře na volební a zároveň předvánoční schůzi OS KVL Tábor. Na jednání se sešlo 23 členů z celkového počtu 44 ( ještě nikdy jsem jich neviděla tolik pohromadě). Nejprve se navrhovali a schvalovali kandidáti do orgánu KVL. Následně jsem s MVDr. Marií Vrankovou seznámila členy s aktuálním děním v komorových orgánech. Rozpoutala se živá diskuse, ze které vzešlo několik dotazů a připomínek k představenstvu, a to především k mediální a legislativní komisi, které budou projednány na nejbližším jednání představenstva v lednu. Dále OS Tábor žádá představenstvo, aby se více zabývalo problematikou veterinárního lékaře v praxi velkých zvířat, zejména při novelizaci zákona o veterinární péči. Přítomní veterináři se shodli, že bychom se měli setkávat častěji, a to jednou za tři měsíce, a zároveň bychom pořádali semináře jak pro malozvířetníky, tak pro velkozvířetníky na témata, která nás zajímají. Přítomní zástupci SVS nám k dalšímu roku nebyli schopni poskytnout žádné konkrétní informace.

Po pracovní části následovala společenská část večera. Nad večeří probíhaly další diskuse a večer zakončila část kolegů bowlingem.

 
Radka Vaňousová