Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze veterinárních organizací, oprávněných evidovat veterinární lékaře – Statutory Veterinary Body

  Z ČINNOSTI KOMORY – INFORMACE ZK KVL ČR
Závěrem druhého jednacího dne proběhla schůzka komor, asociací a řádů, oprávněných regulovat a evidovat veterinární lékaře ve svých zemích (Statutory Veterinary Body, SVB).

 

Toto sdružení má statut pracovní skupiny, koná se zpravidla pod francouzským vedením, které francouzský řád veterinárních lékařů (obdoba naší komory, která ve Francii, podobně jako mnohé další země, zahrnuje veškeré zemské „veterinářstvo“) udržuje v chodu spíše samotížném a problémy zde řešené mají charakter spíše akademický. Přesto z jednání SVB vyplynulo, jak doporučuje Francie včlenit nový etický řád FVE do národních veterinárních předpisů a jakým způsobem kontroluje jeho plnění a účelnost některých ustanovení a rovněž spokojenost zákazníků s novými úpravami. Některé státy, podobně jako u nás, nemají či nekontrolují rozdělení veterinárních pracovišť na ošetřovny a pracoviště s vyšším standardem a francouzský příklad naznačuje, jak stanovit kritéria a jakým způsobem sledovat jejich naplnění veterinárními pracovišti, byť s ohledem na stupeň, který pracoviště splňuje.

Nově chystaná legislativa, která reálně může ovlivnit naše životy a praxe v období pěti let, řeší, zda rentgeny, obecně považované za původce škodlivého záření, budou moct používat jen vysoce vyškolení odborníci (dva – tři v kraji), či každý lékař – zubař – veterinář bude považován za takového odborníka po dalším zaškolení.

S tím by mohlo souviset i členění praxí na vyšší a nižší standard, a dále jaké standardy musí splňovat některá z těchto pracovišť, aby byla oprávněna se „škodlivým“ zářením zacházet.

Tento orgán v dlouhodobé perspektivě řeší i evidenci petpasů a jednotných identifikačních karet veterinárních lékařů. Vzhledem k nejednotnému postoji a nepříliš velké vůli zúčastněných organizací a v neposlední řadě i díky obtížnosti řešených témat, ke kterým francouzští kolegové přistupují s francouzským nadhledem a absencí cílené snahy po dosažení výsledku, se nezdá, že by z tohoto mraku zapršelo příliš záhy.

 

 
MVDr. Jan Bernardy