Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Schůzka skupiny Visegrad Vet+

  Časopis Zvěrokruh 11/2015
     Z činnosti komory

Karel Daniel

Diskuse a koordinace názorů před podzimním zasedáním FVE

Na pozvání maďarské komory se 3. října sešlo další jednání rozšířené skupiny visegrádských zemí. Jako noví účastníci přijeli i zástupci Černé hory a Řecka. Za Evropskou veterinární federaci se zúčastnil její současný prezident Rafael Laguens.

Schůzce předsedal Zsolt Pinter za hostitelskou organizaci a Stanislaw Winiarczyk, současný mluvčí skupiny. Účelem schůzky byla jako obvykle diskuse a koordinace názorů před podzimním zasedáním FVE.

Hlavní části diskuse se týkaly připomínek Polska k novelizacím direktiv k úředním kontrolám na jatkách a k zamýšlené deregulaci některých dalších úředních činností, které v současné době v Polsku vykonávají soukromí veterinární lékaři.

Ve všech zemích skupiny V4+ mohou být vlastníky veterinárních praxí i neveterinární právnické osoby,

 

v některých balkánských zemích zůstal pro nedokončenou privatizaci někdy vlastníkem i stát. Obavy z možnosti budoucího překotného „řetězení pra xí” v neveterinárním vlastnictví sdílí pouze Polsko, kde v poslední době došlo k rozvoji působení tzv. mobilních veterinárních klinik.

Ve všech zemích skupiny V4+ mohou být vlastníky veterinárních praxí i neveterinární právnické osoby

Ve všech těchto zemích je rovněž po právní stránce možné zaměstnávání veterinárních lékařů neveterinárními právnickými osobami, avšak většina účastníků v tom neshledává významný problém. Pokud klinickou praxi vykonávají členové pod kontrolou komory, jako kompetentní autority. Za daleko významnější problém považují kolegové – zejména z balkánských zemí – konkurenci středního veterinárního personálu – techniků.

Schůzka skupiny V4+ silně podpořila stanovisko FVE ve věci zamýšleného opuštění principu, že preskripce musí být ve všech případech navázána na odbornost veterinárního lékaře i návrh FVE na další změnu způsobu kalkulace členských příspěvků do FVE.

Na pozvání maďarských hostitelů se společné večeře zúčasnili i někteří zástupci vyslanectví zúčastněných zemí; za ČR to byl pan Milan Šimko, generální konzul českého vyslanectví v Budapešti.

 
Karel Daniel