Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Se společností Kooperativa byla ukončena spolupráce

Pojištění profesní odpovědnosti sjednané s pojišťovnou Alinanz je v platnosti. Rámcová smlouva schválená představenstvem KVL je k dispozici na webu. Se společností Kooperativa byla ukončena spolupráce na základě výběrového řízení a oslovování vás, bývalých zákazníků, je jejich soukromou aktivitou, jejíž právní důsledky Komora zkoumá.