Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Sejdeme se v půli cesty

Sejdeme se v půli cesty

Alespoň jednou ročně chtějí představitelé české a slovenské komory uspořádat společné pracovní setkání. Je to totiž skvělá příležitost k vzájemné výměně zkušeností týkajících se života komor. Takové rozhodnutí vyplynulo ze závěru první společné schůzky zástupců obou útvarů, která se odehrála v sídle KVL ČR v Brně 14. února odpoledne. “Příště se sejdeme třeba na hranici a probereme spolu události, ze kterých se můžeme poučit,” navrhl prezident KVL ČR Karel Daniel. Jeho slovenský protějšek prezident KVL SR Ladislav Stodola dodává, že oba útvary mají podobnou legislativu, což je výhodné pro vzájemnou poradu. Schůzky se kromě prezidentů účastnili také za slovenskou stranu viceprezident Miroslav Faga, šéf disciplinární komise Josef Talajka, a šéfka sekretariátu Miroslava Gregorová. Za českou komoru jednal viceprezident Jan Bernardy a předseda Čestné rady komory Augustin Blízek.

Hlavní body jednání:

  1. Přístup k absolventům ze třetích zemí (mimo EU) ucházejících se o členství a licenci.

  2. Nadcházející akce na mezinárodním fóru a možnost společné účasti.

  3. Sdílení informací a kompatibilita disciplinárních procesů.

  4. Možnost společné schůze představenstev v r. 2006.

  5. Rozdíly v přístupu k povinnému pojištění členů na Slovensku.

  6. Možnost ustavení společného či propojení stávajících komorových info systémů.

Slováci nejvíce ocenili okolnosti, týkající se pracovního zařazení nových veterinářů – cizinců. Mají v úmyslu napodobit některé legislativní body české komory, týkající se přijímání veterinárních lékařů z cizích zemí. Licence a diplomy získané na Ukrajině podle prezidenta Stodoly ve slovenských podmínkách neobstojí. “Chceme zavést podobnou legislativu, jaká platí v Česku a ztížit přijímání cizinců, abychom chránili svůj pracovní trh,” řekl Dr. Stodola.

Pavla Hobstová