Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Informace

 

 

 

Zápis č. 3 z jednání Představenstva KVL ČR 06.09.2019

Přítomni: (MVDr.) Borkovec, Daniel, Grym, Pokorný, Rejnek, Snášil, Sviták Novozámská, Šimaliaková, Šinová, Šterc, Vaňousová, Vítek, Zelinka
Omluveni: (MVDr.) Bernardy, Horáčková, Rychlík
Hosté: (MVDr.) Grymová (RK)

Zápis z jednání Zahraniční komise KVL ČR 29.08.2019

Členové ZK : MVDr. Bernardy, Borkovec, Daniel, Snášil, Vaňousová

Zápis z jednání Vzdělávací komise KVL ČR 05.09.2019

Vzdělávací komise se od minulého zasedání Představenstva nesešla.

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 13.08.2019

Přítomni: Dr. Bernardy, Borkovec, Šimaliaková, Šinová, Grym

Omluveni: Dr. Sviták-Novozámská

Hosté: Dr. Radka Vaňousová, Dr. Jakub Plachý VK Heřmanův Městec, Dr. Jan Šterc, Dr. Horáčková, Mgr. Láník  

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – herpesviróza kapra Koi – Voleč, Č. j. SVS/2019/110262-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 12.09.2019

Přítomni: MVDr. Daniel, MVDr. Rejnek, MVDr. Grym
Omluveni: MVDr. Návojová – Horáčková, MVDr. Šinová
Hosté: MVDr. Vaňousová

Informace SVS – Oznámení o výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných na člověka

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Vám v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb. Oznamuje výskyt nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka za období červen až srpen 2019.

Tisková zpráva SVS – Kontrola v areálu SAPA odhalila další nelegální provozovnu

Státní veterinární správa (SVS) během víkendové kontroly s Policií ČR a Celní správou odhalila v areálu SAPA v Praze 4 nelegální prodejnu s výrobnou potravin živočišného původu.

Disease of dogs in Norway

Dear Colleges

I would like to give you some information about several cases with serious illness in dogs, that has occurred in Norway in the last weeks. On our English website:

Tisková zpráva SVS – Státní veterinární správa spouští třetí ročník projektu pro školky „Máme rádi zvířata“

S novým školním rokem startuje Státní veterinární správa (SVS) již třetí ročník vzdělávacího projektu pro mateřské školky s názvem „Máme rádi zvířata“.