Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Aktuálně

Anketa pro členy KVL: Srovnání cen veterinárních úkonů

http://anketa.vetkom.cz/


Výzva k veřejné diskuzi a připomínkování věcného záměru novely Zákona o Komoře

https://www.vetkom.cz/vyzva-k-verejne-diskuzi-pripominkovani-vecneho-zameru-novely-zakona-komore/

On-line formulář k připomínkování


Seminář pro studenty 5. a 6. ročníků: Vstup do veterinární profese

16. května 2017 od 13.00 hod v hotelu Continental v Brně

https://www.vetkom.cz/akce/vstup-veterinarni-profese/

Návrhy na projednání XXVIII. sněmem – Návrh na zaúkolování představenstva KVL ČR stran řešení problematiky povinností veterinárních lékařů

(((navrhuje: MVDr. Jan Pokorný))) Sněm ukládá představenstvu KVL ČR, aby na příštím řádném Sněmu v roce 2020 předložilo vypracovaný návrh/návrhy […]

Návrhy na projednání XXVIII. sněmem – Návrh na zaúkolování představenstva KVL ČR k urychlení funkčnosti řádu vzdělávaní KVL ČR

(((navrhuje: MVDr. Jan Pokorný))) Sněm ukládá představenstvu KVL ČR, aby nejpozději do konce svého funkčního období provedlo takové kroky, které […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh na doplnění Volebního řádu do orgánů komory

(((navrhuje: MVDr. Katka Sviták Novozámská ))) V § 6 v odstavci 3 se doplňuje nové písmeno f), které zní: f) […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na změny Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování osteochondritis dissecans (OCD) ramenních kloubů u psů

(((navrhuje MVDr. Milan Snášil, CSc.))) ve IV. článku bod 3 Stávající znění: Posuzovatel je povinen … 3. V případě, že […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na změny Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování spondylózy u psů

(((navrhuje MVDr. Milan Snášil, CSc.))) ve IV. článku bod 3 Stávající znění: Posuzovatel je povinen … 3. V případě, že […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na změny Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování luxace čéšky u psů

(((navrhuje MVDr. Milan Snášil, CSc.))) ve II. článku bod 3 Stávající znění: Posuzovatel je povinen … 3. Vyplnit předepsaný formulář […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na změny Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování dysplazie loketních kloubů u psů

(((navrhuje MVDr. Milan Snášil, CSc.))) ve IV. článku bod 3 Stávající znění: Posuzovatel je povinen … 3. V případě, že […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na změny Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů

(((navrhuje MVDr. Milan Snášil, CSc.))) ve IV. článku bod 3 Stávající znění: Posuzovatel je povinen … 3. V případě, že […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh na změnu a doplnění Volebního řádu KVL ČR

(((navrhuje MVDr. Jan Pokorný))) §§ 9, bodu 1, písm. a) Současné znění: Volby 1. Korespondenční volby: a) Voličům budou vydány […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh na změnu Finančního řádu

(((navrhuje: MVDr. Anna Šimaliaková))) Finanční řád se v ČÁSTI VII, Fondy, § 16, v bodě 7, mění následovně: Stávající znění: […]