Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Zpráva Vzdělávací komise ze dne 15.01.2020

Vzdělávací komise se od posledního zasedání představenstva nesešla, komunikovala spolu prostřednictvím e-mailu a telefonu.

Zpráva o činnosti Zahraniční komise od posledního zasedání představenstva KVL ČR ze dne 10.01.2020

Od posledního  PV se  ZK nesešla, členové komunikovali mezi sebou elektronickou cestou.

Účastníci korespondence a jednání: Dr. Bernardy, Dr, Borkovec, Dr. Daniel, Dr. Snášil a Dr. Vaňousová

Zápis z jednání Komise pro uznávání odborné kvalifikace uchazečů ze třetích zemí o osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti v ČR ze dne 07.01.2020

Účastníci: Dr. J. Bernardy, Dr. K. Daniel,

Hosté: doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D., Dr. M. Grym 

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 10.12.2019

Přítomni: Dr. Bernardy, Borkovec, Sviták-Novozámská, Šimaliaková, Šinová, Grym,

Hosté: Dr. Radka Vaňousová, Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. VFU Brno, Dr. Veronika Grymová za RK KVL ČR. Sylva Skálová

Omluveni: Dr. Michael Mazoch, LLM za ČR KVL ČR

Informace SVS – Výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o výskytu vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) subtypu H5N8 na území České republiky.

Tisková zpráva SVS – V ČR bylo po třech letech potvrzeno ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky

V České republice byl po třech letech potvrzen výskyt vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky).

Připomeňme si podmínky chovu psů

České právo pamatuje na stanovení pravidel chovu psů. Tuto problematiku stanovuje vyhláška č. 21/3013 Sb. o stanovení podmínek při chovu psů a koček.

Štěně bez čipu (a primáti bez veterinárního osvědčení), to už nepůjde

Štěně bez čipu (a primáti bez veterinárního osvědčení), to už nepůjde

Led 15, 2020

Právě dnes, tj. 15. ledna 2020, nabyla účinnosti již avizovaná novela veterinárního zákona. Kromě řady změn, které se týkají třeba provozovatelů jatek a domácích porážek, Komora veterinárních lékařů upozorňuje na dopad povinnosti čipovat všechny psy.

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 14.01.2020

Přítomni: MVDr. Daniel, MVDr. Rejnek, MVDr. Grym, MVDr. Návojová – Horáčková, MVDr. Šinová

Hosté: MVDr. Vaňousová

Zápis č. 12/2019 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 19.12.2019

Přítomni: (MVDr.) Milan Bittner, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Štrosová, Jana Fialová, Jan Žabka

Omluven: MVDr. Josef Zajíc

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé),