Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Informace SVS – Oznámení o výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných na člověka

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Vám v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb.

Tisková zpráva SVS – Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v živočišných produktech loni klesl na 0,06 %

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci provedla bezmála 92 400 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů.

Vyjádření prezidentky k ochranným pomůckám

Vážení kolegové,

krizi v oblasti ochranných prostředků jsme již překonali. Minulý týden se nám mezi vás díky distributorům podařilo dostat 100 000 roušek a 15 000 respirátorů.

Rozhovor na TV Zemědělec: Veterinární lékaři v době koronaviru

https://tvzemedelec.cz/vet-lekari_koronavir/

Zápis č. 3/2020 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 12.03.2020

Přítomni: (MVDr.) Milan Bittner, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Štrosová, Jana Fialová, Josef Zajíc, Jan Žabka

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé),

Zápis č. 2 ze zasedání Čestné rady KVL ČR 22.02.2020

Přítomni: (MVDr.) Andreas, Frank, Frkal, Hošek, Mazoch, Picmausová, Piskovská, Vencl, Vokřálová
Omluven: –
Hosté: MVDr. Fialová (RK KVL)

Textilní ústenka na operačním sále: schůdné řešení?

Pandemie COVID-19 extrémně zvýšila poptávku po ochranných prostředcích a zapříčinila jejich relokaci humánním lékařům a sekundárnímu personálu. Veterinárním lékařům se lékařské ústenky často nedostávají a musí se uchylovat k alternativním řešením. 

Antivirová rouška a filtr z nanovláken – Nanuntio s.r.o.

E-shop pro nákup roušek a filtrů značky Nanuntio do 50 kusů

Nabídka dezinfekce k 31.3.2020

Office & hotels direct s.r.o., Einsteinova 9 – ATRIUM 4.NP., 851 01 Bratislava, Slovak Republic   Milan Mintál mintal@officedirect.sk čistička […]

Tisková zpráva SVS – Do testování na nový koronavirus se zapojily také státní veterinární ústavy

Do boje proti pandemii virové choroby COVID – 19 se aktivně přidaly také státní veterinární ústavy (SVÚ). Laboratoř SVÚ Jihlava se již před týdnem plně zapojila do testování vzorků v Kraji Vysočina, kde do té doby chyběla laboratoř pro tento účel.