Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na změny Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování spondylózy u psů

(((navrhuje MVDr. Milan Snášil, CSc.))) ve IV. článku bod 3 Stávající znění: Posuzovatel je povinen … 3. V případě, že […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na změny Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování luxace čéšky u psů

(((navrhuje MVDr. Milan Snášil, CSc.))) ve II. článku bod 3 Stávající znění: Posuzovatel je povinen … 3. Vyplnit předepsaný formulář […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na změny Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování dysplazie loketních kloubů u psů

(((navrhuje MVDr. Milan Snášil, CSc.))) ve IV. článku bod 3 Stávající znění: Posuzovatel je povinen … 3. V případě, že […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na změny Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů

(((navrhuje MVDr. Milan Snášil, CSc.))) ve IV. článku bod 3 Stávající znění: Posuzovatel je povinen … 3. V případě, že […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh na změnu a doplnění Volebního řádu KVL ČR

(((navrhuje MVDr. Jan Pokorný))) §§ 9, bodu 1, písm. a) Současné znění: Volby 1. Korespondenční volby: a) Voličům budou vydány […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh na změnu Finančního řádu

(((navrhuje: MVDr. Anna Šimaliaková))) Finanční řád se v ČÁSTI VII, Fondy, § 16, v bodě 7, mění následovně: Stávající znění: […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při certifikovaném posouzení zdravotního stavu koní, včetně metodiky a protokolu

(((navrhuje: představenstvo KVL ČR))) Stávající znění: není k dispozici, jde o návrh nového komorového předpisu. Navrhované znění (červeně): § 1 […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh na doplnění § 7 Profesního řádu související s novelou řádu vzdělávání

(((navrhuje: představenstvo KVL ČR))) Stávající znění: viz černý text níže Navrhované znění: vepsáno přímo do stávajícího textu červeně §7 Klasifikace […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh úpravy Řádu vzdělávání

(((navrhuje: představenstvo KVL ČR)) Stávající znění: ČÁST PRVÁ § 1 Účel a cíl řádu Za účelem zabezpečení dalšího, soustavného vzdělávání […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh na doplnění věcného záměru zákona č. 381/91 sb. o KVL ČR

GEOGRAFIE (((navrhuje: představenstvo KVL ČR))) Do návrhu věcného záměru zákona č. 381/91 Sb. o KVL ČR se doplňuje záměr formulovat […]