Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh úpravy Řádu vzdělávání

(((navrhuje: představenstvo KVL ČR)) Stávající znění: ČÁST PRVÁ § 1 Účel a cíl řádu Za účelem zabezpečení dalšího, soustavného vzdělávání […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh na doplnění věcného záměru zákona č. 381/91 sb. o KVL ČR

GEOGRAFIE (((navrhuje: představenstvo KVL ČR))) Do návrhu věcného záměru zákona č. 381/91 Sb. o KVL ČR se doplňuje záměr formulovat […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh změny Profesního řádu

GEOGRAFIE (((navrhuje: představenstvo KVL ČR a MVDr. Martina Halbichová Vítová))) V § 7 odst. 2 se zrušuje písm. g), které […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na doplnění Profesního řádu

VÝJEZDNÍ SLUŽBA (((navrhuje: revizní komise))) § 7 odst. 3 profesního řádu se doplňuje o nová písmena d) a e): d) […]

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na doplnění Organizačního a jednacího řádu

PRACOVNÍ KOMISE (((navrhuje: představenstvo KVL ČR))) Stávající bod: 5. § 7 Organizačního a jednacího řádu týkající se představenstva se doplňuje […]

Změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/094151-A ze dne 06.8.2019

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tuto:

SVS – Informace k žádosti o povolení výjimky neregistrovaného přípravku FIRST DRENCH

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

stejně jako v předešlých letech, budou v roce 2019 vydávány výjimky k povolení zásobování, výdeje a použití neregistrovaného léčivého přípravku podle § 46 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) pro přípravek FIRST DRENCH.

Zemský ráj to napohled – bez vztekliny

Zemský ráj to napohled – bez vztekliny

Zář 27, 2019

Při příležitosti Mezinárodního dne boje proti vzteklině Komora veterinárních lékařů konstatuje: „V našich zemích, tedy v Čechách na Moravě a ve Slezsku, se vzteklina nevyskytuje.

Tisková zpráva SVS – 28. září – Světový den boje proti vzteklině

Státní veterinární správa (SVS) si společně s mnoha dalšími zainteresovanými organizacemi po celém světě i letos připomene 28. září „Světový den boje proti vzteklině“ (World Rabbies Day).

SÚKL informuje o stažení léčiv s obsahem účinné látky ranitidin

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Státní ústav pro kontrolu léčiv oznámil stahování léčiv s obsahem účinné látky ranitidin. Po konzultaci s ÚSKVBL doporučujeme dotčené šarže stáhnout, protože při případném problému u pacienta si použití léčiva, které se stahuje kvůli závadě v kvalitě, bohužel nikdo neobhájí.