Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Dopis odeslaný na ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo vnitra a krajské úřady (ochranné pomůcky)

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás jménem Komory veterinárních lékařů České republiky se žádostí o zabezpečení ochranných zdravotnických prostředků proti infekci Covid-19 pro praktické veterinární lékaře.

Žádost KVL ČR odeslaná na Ministerstvo financí

Vážená paní ministryně,

podle dostupných informací připravuje MF pro střední a menší podnikatele kroky, ke zmírnění ekonomických dopadů současné krize spojené s rozšiřováním COVID 19 a opatřeními vlády v této souvislosti.

Ekonomika a Covid-19

Základní orientace, možnosti a úlevy v rámci pandemie COVID-19 

Vážení čtenáři píši k vám v této nelehké době a stručně vás seznámím s možnostmi pro podnikatele, zaměstnance, čerpání OČR (ošetřování člena rodiny), posečkání daní a EET.

23.03.2020 – Vyjádření prezidentky pro členy KVL (pandemie COVID-19)

Odkaz na video: https://pandemie.vetkom.cz/2020-03-23-vajadreni-prezidenky-kvl.mp4  (MP4, 194 MB)

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 19.03.2020

Přítomni:  MVDr. Rejnek, MVDr. Grym
Omluveni:  MVDr. Daniel, MVDr. Návojová Horáčková, MVDr. Šinová
Hosté:    –

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – aviární influenza – Slepotice, Č. j. SVS/2020/036648-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

ČMZRB – první pokyny k úvěrům

Jsou otevřeny programy a je třeba si individuálně prozkoumat podmínky jak je uvedeno níže. První vlna bude především na vykrytí mezd a služeb spojených s provozem.

Finanční zpravodaj 4/2020 MF – Daně – prominutí a posečkání daní v četně pokut a penále

V Praze dne 16. března 2020

4. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události

5. Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Prezentace MF – Jednotný dotační portál

Prezentace_2019_Jednotny-dotacni-portal.pdf

CM Research Covid-19 Impact on Veterinary Practice Report Wave 1

CM Research_Covid-19 Impact on Veterinary Practice Report Wave 1 (1).pdf