Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Seminář KVL ČR Koliky u koní

 

Komora veterinárních lékařů ČR

pořádá odborný seminář

na téma

Koliky u koní

Sobota 6. září 2008

Pavilon Prof. Klobouka, přízemí, Velká posluchárna, VFU Brno

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

onemocnění zažívacího traktu u koní je vedle úrazů a ortopedických případů každodenní náplní práce koňského lékaře. Přesnost a včasnost prvotního ošetření jsou základem činnosti každého, kdo vyrazí ke koni s příznaky enteralgie. Mnohé kolikové případy jsou při znalosti věci řešitelné přímo v terénu relativně jednoduchými prostředky, mnohé přesahují rámec možností praktika a je nutné je odeslat na ústavní ošetření.

Solidní diferenciální diagnostika a nácvik správného rozhodování jsou hlavní náplní našeho semináře, kde si, doufám, osvěží znalosti jak staří koňští praktici, tak i lékaři, u nichž není kůň hlavním zdrojem veterinární práce. Všichni ale dříve nebo později řeší urgentní stav, kdy správné rozhodnutí je vitální.

Doufám, že i v září odejdete obohaceni o nejnovější poznatky našich předních hipiatrů a těšíme se na setkání s vámi.

MVDr. Karel Daniel
prezident KVL ČR
MVDr. Lubomír Hošek
předseda VK KVL ČR

Program semináře:

08:30 – 08:50 prezentace účastníků
08:50 – 09:00

zahájení semináře

MVDr. Lubomír Hošek, předseda VK KVL ČR

09:00 – 10:15

Rektální vyšetření koně s kolikou a rozhodnutí o způsobu léčby

Doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.

10:15 – 10:30

Diskuse

10:30 – 11:00 přestávka – káva
11:00 – 12:15

Sonografické vyšetření dutiny břišní koně s kolikou

MVDr. Jakub Plachý

12:15 – 12:30

Diskuse

12:30 – 13:30 přestávka – oběd
13:30 – 14:45

Nemoci jícnu a žaludku

MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D.

14:45 – 15:00

Diskuse

15:00 – 15:30 přestávka – káva
15:30 – 16:45

Konzervativní léčba kolik u koní

MVDr. Petr Jahn, CSc.

16:45 – 17:00 Diskuse
17:00 – 17:15

Kazuistika I – Levostranná dislokace velkého kolonu

Doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.

17:15 – 17:30

Kazuistika II – Ileus tenkých střev

MVDr. Jakub Plachý

17:30 – 17:45

Kazuistika III – Obstrukce jícnu

MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D.

17:45 – 18:00

Kazuistika IV – Cyatostomóza

MVDr. Petr Jahn, CSc.

18:00 – 18:10

Závěr semináře

MVDr. Lubomír Hošek. předseda VK KVL ČR


POPLATKY ( včetně DPH )

1. Studenti veterinární medicíny 250
2. Veterinární lékaři – členové KVL 500
3. Veterinární lékaři – členové KVL platba poukázkou INTERVET, BAYER
4. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, ostatní 750
Při registraci na místě počítejte s navýšením o další 200 Kč.

V případě zájmu o účast je třeba vyplnit elektronickou přihlášku na www.vetkom.cz (pouze platba nenahrazuje přihlášení)

V poplatku jsou zahrnuty náklady spojené s organizací semináře, přípravou referátů, sborníku a na občerstvení včetně oběda. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti a sborník (v elektronické formě – CD).

Účastnické poplatky poukažte na účet KVL ČR u HVB Bank, a. s.; číslo účtu 35897006/2700, variabilní symbol (u členů KVL = reg. číslo, u nečlenů dle vlastní volby, nutno uvést v přihlášce) nejpozději do 29. 08. 2008.