Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Seminář na téma poruchy chování psů a koček

  Z REDAKČNÍ POŠTY

 

Narůstající zájem kolegů o problematiku poruch chování u psa a kočky se odrazil v hlavním tématu dalšího ze seminářů pořádaných KVL. Velká posluchárna Kliniky malých zvířat na VFU v Brně se tak 14. 3. 2009 stala místem konání zajímavé akce, díky které zúčastnění veterinární lékaři i studenti odešli obohaceni o nové a velmi praktické poznatky a rady, jak se ve své každodenní praxi i životě vypořádat s problémovým psem nebo kočkou.

Ing. Mgr. José L. A. Panamá, odborník na etologii a zkušený chovatel koček, svým poutavým výkladem o psychickém vývoji kočky domácí a povaze jednotlivých plemen koček uvedl dnes stále aktuálnější problematiku „kočičí“ medicíny, protože kočičích pacientů v našich ordinacích neustále přibývá. Seznámení se s povahovými vlastnostmi nám často může pomoci při manipulaci s kočkou i při komunikaci s jejím majitelem. U koček je totiž důkladná anamnéza a vlastní pozorování majitele, zjištěné našimi cílenými dotazy, hlavní diagnostickou metodou, zejména co se týká problémového chování. Majitelé koček se stávají pro veterináře perspektivní klientelou, i když byli charakterizováni jako nezodpovědní, iracionální, dobrodružní a svobodomyslní.

 

MVDr. Hana Žertová, odbornice na etologii, prezentovala sérii případů poruch chování, kdy hlavním příznakem bylo nadměrné štěkání u psů. V běžné praxi nemá veterinární lékař dostatek času na důkladné zjištění objektivní anamnézy (často bývají údaje majitelem záměrně upraveny) a na vlastní pozorování zvířete. Nejdůležitější však je pokusit se odhalit příčinu problému a najít vhodné řešení, které nemusí spočívat jen v používání výcvikových a donucovacích prostředků (např. sprejové obojky), podávání léků na zklidnění a proti agresi, ale např. ve změně prostředí, návyků nebo i majitele. MVDr. Oldřich Setunský z Mladé Boleslavi se podělil o své bohaté zkušenosti s provozováním školky pro štěňata, protože touto aktivitou se zabývá ve své ordinaci již několik let. Školky pro štěňata jsou součástí preventivní medicíny v oblasti poruch chování a umožňují propojit výchovu štěněte s poskytováním názorných informací pro majitele.

MVDr. Milan Snášil prezentoval problematiku chronicky probíhajících onemocnění pohybového aparátu u koček a s ním související změny v chování, které může majitel u své kočky zaznamenat. Jedná se především o větší spavost zvířete, neschopnost vyskočit na výše položená oblíbená místa, zanedbávání péče o srst a přerůstání drápů. Živá diskuse v závěru celodenního semináře byla důkazem zájmu zúčastněných o stále aktuálnější otázku problémového chování.

 
MVDr. Petra Miklišová