Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Seminář RTG vyšetření dutiny břišní psa a kočky

Seminář RTG vyšetření dutiny břišní psa a kočky

V sobotu 24. listopadu jsme se v Brně opět sešli na komorovém semináři věnovaném tentokrát RTG vyšetření dutiny břišní psa a kočky. Všech 175 účastníků mělo příležitost ohodnotit seminář vyplněním krátkého dotazníku, tuto možnost využilo 71 kolegů. Téma bylo zvoleno dobře, všech 71 dotázaných bylo s programem spokojeno a pouze dva z nich získané poznatky nevyužijí v praxi.Teoretické znalosti si nedoplnili pouze tři kolegové a pokud byly výhrady k organizaci semináře, týkaly se především nedodržení časového rozvrhu přednášek.

Shrnuto a podtrženo – spokojenost. Pochvalné poznámky uváděné v dotazníku se týkaly především vynikající prezentace MVDr. Pavla Prokse z kliniky chorob psů a koček VFU, který po rovněž výborném a přehledném úvodu do klinické anatomie dutiny břišní MVDr. Michala Kyllara, Ph.D., nastavil tak vysokou laťku, že se přes ni další přednášející nedostali. Úvod do anatomie s velmi dobře zpracovaným obrazovým doprovodem byl zaměřen prakticky, s důrazem na anatomické odlišnosti psa a kočky.

V základech RTG dutiny břišní jsme se dozvěděli mnohé nejen o technických záludnostech snímkování, ale i o šalbách našich smyslů při posuzování opacity snímků, což mnohým z nás jistě pomůže při správném hodnocení nálezů. Bohužel, premiéra MVDr. Kataríny Brežné, mladé kolegyně z Kliniky chorob psů a koček, se nevešla do časového limitu a odstartovala tak časový skluz, který zásluhou dalšího přednášejícího, MVDr. Josefa Zatloukala, Ph.D., z veterinární kliniky Sokrates z Nymburka, činil odpoledne více než 80 minut. A to je škoda, protože velké množství snímků, které nám kolega Zatloukal popsal, si jistě zasluhovalo naši pozornost, v odpoledních hodinách poněkud ochabující. Někdy je méně více, chtělo by to propříště více profesionality při přednesu. Uvidíme, jak se zadaří při repríze semináře 12. ledna. A jaká byla další přání účastníků ankety? Kromě požadavku na dodržování času přednášek a více „case reportů“ padly návrhy na pořádání dalších seminářů – nejčastější žádaná témata byla RTG hrudníku, sonografie psa a kočka, geriatrický, nebo naopak neonatální pacient, porodnictví a poruchy plodnosti fen a koček, oftalmologie a klinická interpretace biochemických a hematologických vyšetření. V roce 2008 komora uspořádá další tři semináře pro okruh zájemců z řad lékařů malých zvířat, už nyní si je můžete v kalendáriu vyhledat a vyhradit si pro své průběžné vzdělávání čas.

MVDr. Katka Novozámská