Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Sešli jsme se v Demenovské dolině v Nízkých Tatrách

Sešli jsme se v Demenovské dolině v Nízkých Tatrách.

Tentokrát jsme se vydali na jednání představenstva na Slovensko. Jednání probíhalo na pozvání slovenských kolegů v Nízkých Tatrách v Demenovské dolině, na březích Vrbického plesa, jediného plesa v Nízkých Tatrách, v pěkných interiérech Mikulášské chaty.

Úvodem jsme společně s kolegy ze Slovenska poobědvali a následně jsme samostatně začali jednat. Po obvyklém úvodním slově prezidenta, dr. Daniela a zjištění počtu přítomných, zda jsme usnášeníschopni, mimochodem sjelo se nás devět a dvě plné moci, dostala slovo pojišťovací makléřka paní Hanelová. Zmínila se o plnění pojistných událostí, které počátkem roku dosahovaly značné výše ( max. vyplacená částka kolem 700 000,- Kč-kůň ). V této době se situace stabilizovala. Pokud se dostanete do problémů, kdy potřebujete využít své pojistky, paní Hanelová radí, obrátit se nejdříve na ni, nikoliv na právníka.

Předpokládá, že naše komorová pojistná smlouva by měla pokračovat, a to dlouhodobě. Dále se zmínila, že zatím nikdo z nás nevyužil pojištění “Kryštof”, jedná se o bodový systém při jízdě autem. Radí neplatit pokuty a využít služeb advokátů ve správním řízení.

Zapisovatelem jsme určili paní Skalovou ( Dostálovou ) a ověřovateli byli zvoleni kolegové Mráček a Hošek.

Poté dr. Daniel přednesl zprávu prezidenta, ze které vyjímám pasáž k ptačí chřipce.

Probírali jsme seznam vet.lékařů, kteří jsou ochotni spolupracovat s SVS při likvidaci ohnisek AI. Tento seznam již existuje z r. 2006 a je možné se do něj přihlásit přes paní Ševčíkovou na sekretariátě KVL.

Dr. Vranková nás seznámila se zprávou z jednání RK KVL ČR. Zmínila nejčastěji se opakující případy, a to špatnou komunikaci vet. lékařů s klienty a chybné zákroky v porodnické a gynekologické praxi.

Jako další nedostatek byly označeny nedostatky v evidenci Pet pasů a čipovaných psů.

Schází vytvořit rozhraní , tak, aby byl možný přenos dat z  vet. programů právě do této evidence. O stávající situaci informoval dr. Matušina, který nadále jedná s ing. Hanajíkem, bez jehož spolupráce nelze toto rozhraní vytvořit. Dr. Hošek reagoval na soudničku RK v posledním Zvěrokruhu, Kauza králík, a vyzývá kolegy k vyvěšení ceníku ( sazebníků ) ve svých ordinacích.

Po vzetí na vědomí zprávy ČR jsme poměrně dlouho rokovali o komorových reklamních předmětech.

Mohly by to být trička, kravaty, ručníky. Poprvé se s nimi potkají účastníci sněmu v Přerově.

Na přetřes přišel i rozpracovaný Almanach o jehož dokončení byli rozhodnutím představenstva opětovně požádáni původní autoři, dr. Matušina a paní Novosadová. Kolegové dříve jmenovaní k dokončení díla, Dr. Cacek, Borkovec a Rychlík se totiž shodli, že nejsou schopni Almanach vytvořit a že dokončení by měli provést ti, kteří faktické materiály vybrali a znají historické spojitosti.

Posléze jsme si vyslechli ústy Ing. Stehna, prezentaci firmy ATOL. Erudovaně nás seznámil s publice relation (PR). Velice srozumitelně nám to vysvětlil na příkladu novelizace připravovaného zákona o léku. Představenstvo pověřilo pana prezidenta k přípravě a finalizaci pilotního programu PR s touto firmou.

Poté následovala zpráva ekonomické komise, redakční rady (RR) – měli bychom opět obdržet nástěnné kalendáře a plánovací kalendář a zprávu vzdělávací komise, které se po diskusi povýšil rozpočet o 300 000,- Kč. Následovala zpráva zahraniční komise – delegovali jsme dr. Bernardyho na večeři s europoslanci, pořádanou Evropskou vet. federací. Pak jsme vyslechli Mgr. Rexu a jeho zprávu o činnosti sekretariátu. Výše zmiňované zprávy jsme přijali.

Diskuze k webovým stránkám skončila závěrem, že veškeré nabídky na modernizaci grafiky web.str. budou předány společnosti EURO PR, která dá své doporučení představenstvu, správcem nadále zůstává pan Kozák.

Na závěr jsme projednali přípravu a organizaci sněmu v Přerově, schválili nová osvědčení 33 novým kolegům a zástup prezidenta viceprezidentem v době 30.8. – 30.9. 2007.

Od 19:00 hod. po slavnostní večeři, probíhalo společné jednání se slovenskými kolegy, kdy hlavní slova měli oba prezidenti, MVDr. Laco Stodola a Karel Daniel. Hlavním problémem byla novelizace zákona o léku. Na Slovensku na tom jsou o poznání hůře, neboť tamější poslanci již schválili prodej léčiv od distributorů přímo k chovateli a obešli tak veterinární lékaře.

Potom už za zvuků příjemných tónů houslí probíhala volná zábava daleko přes půlnoc. Hladem a žízní jsme netrpěli. Za to všechno patří slovenským kolegům vřelý dík.

Dr. Rejnek Vl.