Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Setkali se u prestiže

Setkali se u prestiže

Jednání ústředního ředitele SVS s šéfy veterinárního školství

Středoškolští ředitelé kritizují nekontrolovatelný přírůstek středních škol. Vznikl vlivem liberalizace trhu se vzděláváním a na nízké kvalitě vzdělanosti absolventů se podepsala i přílišná měkkost akreditační administrativy MŠMT. Vyplynulo to z jednání představitelů středních veterinárních škol a Státní veterinární správy, které proběhlo 22. června na školícím středisku v Praze. Prezident KVL ČR MVDr. Karel Daniel se spolu se zástupci veterinární univerzity účastnil jako host. SVS uspořádala setkání pod titulem “V zájmu zvýšení prestiže a integrity veterinárního stavu”.

Ředitelé škol zde upozornili na to, že státní politika příliš preferuje teoretické vzdělávací báze před výukou praktických dovedností, což má negativní dopad ve veterinární praxi. Absolventi škol si nedokáží poradit při praktických činnostech na klinikách, v nemocnicích, laboratořích, chovech, ve zpracovatelských provozech, ani v administrativě. Chtějí tento stav zlepšit a žádají podporu SVS + MZe + KVL při lobbyingu na MŠMT. Chystají se za asistence KVL vytvořit model praktické připravenosti a navrhnout systém praktických stáží svých frekventantů.

Komora při této příležitosti zmínila slabou úroveň SŠ a VŠ absolventů v oblasti jejich praktických dovedností. Díky tomu jsou totiž absolventi prakticky nezaměstnatelní.

VFU zde uvedla důvody členění studijních programů (MVDr., Mgr., Bc., Ph.D.) a možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

Ze zprávy MVDr. Milana Maleny, ústředního ředitele SVS