Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Setkání absolventů po 30 letech

Společenská rubrika
SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ PO 30 LETECH

Vážení kolegové,
kteří jste s námi studovali ve
III. studijní skupině v letech 1976–1982
s vedoucím Karlem Borůvkou:

Přijměte pozvání na
setkání po 30 letech po promoci.
Kde: Hotel Frymburk – www.hotelfrymburk.cz
Kdy: v pátek 18. května 2012 odpoledne, v předvečer sněmu KVL ČR
Kontakt: MVDr. Karel Borůvka, mobil 725 524 117;
e-mail: k.boruvka.kvsh@svscr.cz