Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Setkání českého a slovenského představenstva

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Prospěšná tradice obohacující činnost a prohlubující spolupráci obou komor

 

… že bylo co sledovat a o čem hovořit, dokazuje i rostoucí zájem kolegů ze zahraničí. A o zajímavosti programu svědčí nejen soustředění českých, ale i slovenských kolegovů. Nahoře zleva – MVDr. Stodola, slovenský prezident a MVDr. Faga, slovenský viceprezident.

Příští rok touhle dobou.

Název tohoto vtipného americké fi lmu jakoby byl vymyšlen pro loučení osobně či obchodně spřátelených veterinářů po hradeckém VETfairu. Je nepopiratelným faktem, že právě tato akce se během let stala pro veterináře tím, čím byl kdysi slet pro sokoly. Nevím, kde je vůbec možné nalézt více veterinářů takřka na jedné hromadě. A to skoro doslova, protože teprve když procházíte mezi desítkami expozic vystavujících fi rem, uvědomíte si, jak je vlastně ten hradecký Aldis maličký.

Bylo proto jen logické uspořádat výjezdní zasedání představenstva KVL v příjemném prostředí renovovaného hotelu Grand. A tím logičtější bylo pozvat právě na toto zasedání slovenské partnery a přátele. Tedy představenstvo slovenské Komory veterinárních lékařů.

Navazuje se tím na dlouholetou tradici, kdy hostitelem jsou jednou ti a jednou druzí. Po jednání v Jasné dolině v nádherném prostředí Nízkých Tater, beskydské Čeladné a Smokovci v Tatrách pro změnu Vysokých došlo na Hradec Králové.

Ale nebylo to jen přátelské setkání. Po společném, po pravdě řečeno vinou rozdílných příjezdů, poněkud roztahaném obědě proběhla pracovní jednání obou představenstev.

Teprve potom došlo na společné jednání, promítání fi lmu o cestě „českých“ nosorožců do daleké Keni. Zasvěcený komentář doktora Štěpána z hradecké SVS doplnil zajímavý program.

Kdo má to štěstí přátelsky se stýkat se Slováky, jistě ví, že společenská část byla veselá a zábavná. Takže nashledanou „příští rok touhle dobou“ bůhvíkde na Slovensku, přátelé.

 

… z Čech až na konec světa – tak by se dal nazvat komentář o cestě “našich” nosožců v podání doktora Štěpána

   

Euro PR