Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Setkání předsedů okresních sdružení KVL ČR

Setkání předsedů okresních sdružení KVL ČR

v malé posluchárně Kloboukova pavilonu na VFU Brno

V sobotu 30. srpna 2008 se v Brně uskutečnilo setkání předsedů okresních sdružení s členy představenstva Komory veterinárních lékařů České republiky. Jednání se zúčastnili i vzácní hosté: ústřední ředitel Státní veterinární správy České republiky doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., a ředitel odboru ochrany zdraví zvířat MVDr. Zbyněk Semerád. Přinášíme několik fotografií a rozhovorů, týkajících se projednávané problematiky.

 

Předsedové okresních sdružení KVL ČR diskutují s hosty setkání