Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Setkání představitelů komor vzniklých ze zákona

  Z ČINNOSTI KOMORY

Ve čtvrtek 3. 12. od 16 do 20 hodin proběhlo pravidelné každoroční setkání presidentů, viceprezidentů a vedoucích sekretariátů komor ze zákona.

Zástupci KVL ČR na setkání zástupců Komor

 

Toto setkání se poprvé uskutečnilo v Brně, v krásném prostředí gotického kláštěra na Mendlově náměstí. Naše Komora byla jedním z hlavních hostitelů a na organizaci celé akce jsem vyslechl jen chvalozpěvy. Seznam účastníků jakož i kontakty jsou uloženy na sekretariátě jako součást této zprávy. Jednání bylo rozděleno na formální část a část neformální, zhruba půl na půl. Ve formální části každá z komor prezentovala hlavní problémy své komory a oboru (a občas i úspěchy), které za poslední rok nastaly. K nim pak probíhala moderovaná diskuse, jehož řízení se ujal Ing. Neužil, tajemník Komory daňových poradců. V neformální části diskuse pokračovala jako volná, nemoderovaná, ve skupinkách či pouze bilaterální. Je jasné, že každá z komor má svá specifika, mnoho problémů je však společných.

Ze strany všech komor, s výjímkou soudních exekutorů, bylo konstatováno, že od posledního setkání nebyl vyvíjen tlak ze strany státu na zrušení komor a omezení samosprávy licencovaných svobodných povolání. Exekutorské komoře naopak nový zákon odebral disciplinární pravomoci nad svými členy a podřídil ji dozoru MSp ČR. Velká část diskuse se věnovala školství a zejména dalšímu vzdělávání. Nejostřeji proti systému edukace vystoupil prezident České advokátní komory. Konstatoval, že stávající aféra PF v Plzni je jen malým dokladem nedostatečnosti vzdělání mladých absolventů práv, že absolventi mají obecné problémy s textem, s českým jazykem a že zkoušky advokátních koncipientů tak de facto teprve nahrazují státní rigorózní zkoušky. Z diskuse jsem si odnesl závěr – prosím Dr. Snášila, aby mě případně opravil či doplnil – že ve většině komor je další vzdělávání organizováno liberálně, komory se snaží spíš stimulovat ke vzdělávání než sankcionovat. V tomto smyslu se naše komora nijak neodlišuje. Přišlo mně inspirativní konstatování pana prezidenta Komory daňových poradců. Komora zveřejňuje účast na školeních a vzdělávacích akcí svých členů, a tak případný klient má možnost si zjistit či ověřit, zda se jím vybraný poradce školí a vzdělává.

Asi největším novým problémem v životě komor, který byl diskutován, je intenzivní snaha státu o prolamování povinné mlčenlivosti členů komor a sbírání dat všeho druhu o občanech. Česká lékárnická komora nyní svádí urputný boj o to, aby nemusela hlásit na SÚKL, co si kde který pacient vyzvedl za léky. Nesouhlasí s tím, že vše je organizováno pro dobro pacientů a že slušný člověk, který z pseudoefedrinu perník nevaří, nemůže být proti. Navíc nevěří, že soubory takovýchto konkrétních dat je stát schopen ochránit a zabránit jejich únikům do komerční sféry. Z uvedených souborů by bylo možné dovodit zdravotní stav konkrétních lidí. Jako obrovský problém vidí tyto snahy i daňoví poradci, notáři a advokáti. Daňové poradenství přímo ohrožuje návh zákona, který by ukládal daňovým poradcům povinnost, najdou-li u svého klienta výrazné nesrovnalosti v účetnictví, oznámit to finančnímu úřadu.

 

Setkání představitelů komor

Rovněž notáři mají být dotčeni a omezena jejich mlčenlivost v důsledku zavádění nových opatření proti praní špinavých peněz. Problém prolamování se do povinné mlčenlivosti zatím nepociťuje Česká lékařská komora a já konstatuji, že ani naše.

Závěrem bylo shodně konstatováno, že setkání jsou pro všechny přínosem, že bude dobré, abychom si navzájem pomáhali a podporovali se všude tam, kde nemáme odlišné zájmy. Příští setkání bude organizovat Česká advokátní komora. Mezitím dojde k separátnímu setkání tajemníků a vedoucích sekretariátů.

STŘÍPKY, KTERÉ MĚ ZAUJALY:

 Exekutorská komora je ze všech komor daných zákonem asi nejmenší, čítá pouhých 120 členů a roční poplatek komoře činí 50 000 Kč.

 Česká komora architektů má největší problém přesvědčit zadavatele veřejných zakázek, aby vypisovali na stavby otevřené veřejné architektonické soutěže, tak jak se to dělá v celém civilizovaném světě.

 Nedostatek zubních lékařů je dán chybějícími finančními prostředky. Zájemce o studium zubního lékařství není možné přijmout z kapacitních důvodů vysokých škol. Na trhu práce však chybí. Průměrný zubař je dnes padesátičtyřletá žena. Stále více práce odborné péče o chrup stát přesouvá na zubní hygienisty, jejichž edukace je výrazně levnější než studium zubního lékaře.

 V Japonsku se může stát notářem pouze vystudovaný právník, který má minimálně desetiletou předchozí praxi jako advokát nebo soudce.

 Politici jsou schopni odsouhlasit, že i advokát bude povinen oznámit trestnou činnost svého klienta.

 
MVDr. Ondřej Rychlík