Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Setkání prezidentů profesních komor

  Časopis Zvěrokruh 1/2018
     Z činnosti komory


tisková zpráva

Profesní komory vyzývají budoucího premiéra ke schůzce a varují před neúměrným nárůstem administrativy

Ve středu 29. 11. 2017 proběhlo tradiční každoroční setkání prezidentů profesních komor zřízených zákonem, tedy České advokátní komory, České komory architektů , České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě , České lékárnické komory, České lékařské komory, České stomatologické komory, Komory patentových zástupců ČR, Komory veterinárních lékařů ČR, Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Notářské komory ČR a Exekutorské komory ČR.

Mezi hlavní výstupy ze setkání patřila výzva budoucímu premiérovi ke společnému setkání se zástupci všech profesních organizací, varování před neúměrným nárůstem administrativy, který se negativně dotýká většiny komor i tzv. svobodných profesí a vznik mezikomorové koordinační skupiny, jejímž základním úkolem bude vzájemné předávání informací a koordinace diskuse a připomínek k aktuálním legislativním změnám.

K těmto tématům vydali prezidenti a předsedové profesních komor následující prohlášení:

Společné prohlášení představitelů profesních komor

"Představitelé profesních komor žádají budoucího předsedu vlády České republiky o společné jednání se zástupci všech ze zákona zřízených komor v nejbližším možném termínu po jeho jmenování.

Prezidenti a předsedové profesních komor dále varují před neúměrným nárůstem administrativy (především EET a nařízení GDPR), který se negativně dotýká většiny svobodných povolání. Zatěžování administrativními činnostmi nezlepšuje odbornou kvalitu, ale naopak vede k situacím, kdy se administrativě odborníci musí věnovat na úkor své profese.

Komory vyzývají zákonodárce, aby je vnímali jako garanty plnění specifických odborných činností pro stát. Zároveň apelují na vládu České republiky i zástupce České republiky v Evropské komisi, aby zvažovali dopad jednotlivých nařízení na chod českého hospodářství a pokusili se zabránit přijímání takových legislativních norem, které ve svém důsledku znamenají nebo by mohly znamenat pokles kvality výkonu svobodných povolání kvůli neúměrné administrativní zátěži.

Představitelé komor se shodli na potřebě koordinovat své kroky v legislativě, která se týká více profesí, a k tomuto účelu zřídí společnou pracovní skupinu.”

V Praze, dne 3. 12. 2017


 

Česká advokátní komora, JUDr. Vladimír Jirousek, předseda

Česká komora architektů, Ing. arch. Ivan Plicka CSc., předseda

Česká lékárnická komora, PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident

Česká lékařská komora, MUDr. Milan Kubek, prezident

Česká stomatologická komora, doc. MUDr. Roman Šmucler CSc., prezident

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Ing. Pavel Křeček, předseda

Exekutorská komora ČR, Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka

Komora auditorů ČR, Ing. Irena Liškařová, prezidentka

Komora daňových poradců ČR, Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka

Komora veterinárních lékařů ČR, MVDr. Karel Daniel, prezident

Notářská komora, Mgr. Radim Neubauer, prezident

Komora patentových zástupců ČR, Ing. František Kania, předseda

Komora veterinárních lékařů České republiky