Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Setkání se slovenskými kolegy

  Časopis Zvěrokruh 7/2014
     Z činnosti komory

Karel Daniel

Dva národy jako jeden tým až na vrchol

…společné zdolávání vrcholů

 

Jako každoročně proběhlo – tentokrát 13. června ve Svatém Petru na úpatí Krkonoš – společné jednání představenstva české a slovenské Komory veterinárních lékařů. Na něj navazoval výstup na Sněžku a společenská akce, na které byli srdečně zváni všichni členové Komory.

Společné formální jednání zástupců obou Komor jako obvykle potvrdilo velmi těsné propojení mezi radostmi i strastmi profesního života na obou stranách česko- -slovenské hranice.

Živými aktualitami jsou v současnosti především oblast ochrany zvířat a welfare, zvláště spojené s exportem pet-zvířat, především štěňat, z našich zemí směrem na západ.

Slovensko je dnes nejen jedním z největších exportérů osobních automobilů v Evropě, ale podle sdělení slovenských kolegů i největším exportérem štěňat. S tím samozřejmě souvisí řada problémů spojená s jejich identifi kací, doprovodnými dokumenty (petpasy) a výkladem i respektem pravidel pro obchodní a neobchodní přesuny.

Další diskutovanou otázkou byl vývoj týkající se spolupráce v rámci Visegrádské skupiny. Na tomto poli jsme se shodli, že je velmi obtížné defi novat společné zájmy v situaci, kdy se Visegrádská skupina rozrostla samovolně o balkánské státy a ani země původní Visegrádské čtyřky nerespektují při výstupech na mezinárodním fóru vždy plně stanoviska ostatních. Je tomu tak z řady důvodů, ať již skladby profesních zastoupení, tu nebo onde antagonismy mezi částmi veterinární profese uvnitř země, nebo jednoduše pro naprosto jiná historická, ekonomická a politická východiska našich zemí.

 

… Dr. Semerád přispěl přednáškou o veterinární legislativě

Jako obvykle byly možná plodnější neformální diskuse při výstupu na hřebeny Krkonoš nebo při společenských akcích. Zde bych rád zmínil diskusi o naprosto totožné potřebě zjednodušení, zkrácení a zlevnění disciplinárních procesů návrhem na zavedení zkráceného disciplinárního řízení při rutinním postihu jednoduchých přestupků – kdy s takovým řešením souhlasí stíhaný kolega i disciplinární orgány.

… Předseda RK KVL SR Dr. Jos. Talajka a prezident KVL SR Dr. Lad. Stodola na českopolské hranici na hřebeni Krkonoš

 

V Čechách i na Slovensku je rovněž častěji slyšet volání po vymezení standardních postupů pro některé oblasti veterinární péče. Jako vodítko pro kolegy, kteří se mohou octnout na pochybách v určité oblasti profesní činnosti, ale i pro disciplinární orgány, které je mohou potřebovat pro řešení komplikovanějších případů. Na tomto místě není možné jmenovat všechna pro i proti ustanovení standardů odborné péče pro určité oblasti. Nicméně, se slovenskými kolegy jsme se dohodli, že zkusíme společně vyjít ze standardů Americké veterinární asociace (AVMA), která má jako jedna z mála profesních asociací tuto oblast částečně ošetřenou.

Zatímco na vrchol Sněžky vystoupali všichni zástupci slovenské komory, z české strany to byla méně než jedna pětina. Červnová teplota kolem nuly, ledové krupky a dohlednost deset metrů jsou slabou omluvou.

…Viceprezident KVL SR Dr. Brauner a prezident KVL SR Dr. Stodola

 

Šťastná chvilka o přestávce jednání

… Dr. Raška a Dr. Frank s dárky od slovenské Komory – batůžek se svištěm

 

… i takhle může skončit nedisciplinovaný člen představenstva

 
Karel Daniel